Envirofest propojuje hudbu a umění s environmentálními tématy. Chceme návštěvníkům nabídnout atraktivní a kvalitní hudební program a současně je vzdělávat v environmentálních tématech formou přednášek, diskuzních panelů a workshopů. 
 

I letos návštěvníkům nabídneme kvalitní hudební a přednáškový program plný environmentálních témat.

Hlavními tématy jsou voda, nakládání s odpady, udržitelnost, recyklace, obnovitelné zdroje a klimatická změna.

https://envirofest.cz