fbpx

Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost II. - filmové večery v Praze a Brně

Kde: Praha - Zdena, Brno - Tři Ocásci
(eng below)
 
Na jaro jsme si pro vás připravili pokračování série filmových večerů s názvem Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost. Tentokrát se zaměříme na hnutí z globálního jihu. Během čtyř večerů uvidíte filmy zaznamenávající historii hnutí za klimatickou spravedlnost, které doprovodíme otevřenou diskuzí všech účastníků a účastnic nad vybranými tématy.
Filmové večery se budou konat nepravidelně (zapište si data) od 22. února vždy ve středu od 19:00. Promítat se bude v pražském komunitním centru Zdena (Tusarova 41) a v brněnské kavárně Tři Ocásci.
 
Do kalendáře si tak zaznamenejte tato data:
22. 2. Zapatistická revoluce a autonomní samospráva
22. 3. Delta Nigeru a justiční vražda Kena Saro-Wiwy: černé svědomí Shellu
12. 4. La Via Campesina - rolnické hnutí za potravinovou suverenitu
26. 4. Kolik toho smíme vytěžit pro záchranu klimatu: protesty proti těžbě lithia
 
English:
 
For spring, we have prepared a continuation of our series of film nights called Roots of the Climate Justice Movement. This time we'll focus on movements from the Global South. Over the course of four evenings, you will see films chronicling the history of the climate justice movement, accompanied by open discussion among all participants on selected topics.
The film nights will be held irregularly (save the dates) starting on February 22, always on Wednesdays at 7:00 pm. The screenings will take place at the Zdena Community Centre in Prague (Tusarova 41) and at the Tři Ocásci café in Brno.
 
Mark these dates in your calendar:
22. 2. The Zapatista Revolution and Autonomous Self-Government
22. 3. The Niger Delta and the judicial murder of Ken Saro-Wiwa: the black conscience of Shell
12.4 La Via Campesina - the peasant movement for food sovereignty
26. 4. How much can we mine to save the climate: protests against lithium mining
Kořeny hnutí za klimatickou spravedlnost II. - filmové večery v Praze a Brně


Vytisknout