Propojujeme místa, lidi a záměry

Šestý ročník festivalu TAKE CARE má za cíl inspirovat k ekologickému obratu, a to jak individuálnímu, tak kolektivnímu. Festival reaguje na encykliku Laudato si’, důležitý ekologický dokument dnešní doby, ve které papež František vybízí k péči o společný domov.

Termín festivalu (1. září až 4. října) odpovídá době úcty ke stvoření. 4. říjen je navíc dnem svatého Františka. Více o Době stvoření zde.

Letošní festival Take Care je propojovací festival, snažíme se upozornit na různé formy vnitřního ekologického obratu, který je nezbytný pro přetrvání života na Zemi. Festival propojuje události v oblasti umění, praktické workshopy, aktivismus, slovo i spiritualitu.

Rádi bychom inspirovali k osobní proměně a také připomněli, jaké různé podoby může ohleduplnější, ekologicky, duchovně a sociálně uvědomělý přístup k životu mít.

https://www.festivaltakecare.cz