Participace nemá v České republice velkou tradici, přitom je klíčovým prvkem demokracie - umožňuje veřejnosti, aby se zapojila do rozhodnutí, která se jí bezprostředně týkají. České uhelné regiony čelí poslední vlně odklonu od uhlí. Klíčem k úspěšné transformaci jsou místní občané, podniky a organizace, kterých se změna bezprostředně dotkne. Briefing Spravedlivá transformace a participace popisuje, jak zapojit veřejnost do přeměny uhelných regionů a zároveň přináší příklady dobré praxe ze zahraničí.

Autorky: Kristina Zindulková (Asociace pro mezinárodní otázky) a Veronika Dombrovská (Centrum pro dopravu a energetiku).

Celý text »