Vypořádání se s globální klimatickou krizí vyžaduje razantní změny v průběhu následující dekády a dále. Všechny sektory podstupují stále narůstající kontroly ohledně snižování jejich emisí skleníkových plynů. To se týká také armádních složek, které zůstávají výraznými spotřebiteli fosilních paliv díky provozu bojových letounů a válečných lodí, fungování vojenských zákaden či provozování válečných aktivit. Tato zpráva pojednává o emisích v konkrétních sektorech armád jednotlivých Evropských zemí.