Rapidní dekarbonizace výroby elektrické energie bude klíčovou záležitostí ke snížení globálního oteplování na 1.5°C. V tomto posudku think-tank Ember používá National Energy & Climate Plans (NECPs) každé země Evropské unie tak, aby bylo možné stanovit plánovaný posun v energetickém sektoru pro nadcházející dekádu. Mimo to také porovnávají každou ze zemí Evropské unie na široké škále měřítek energetického sektoru a zjišťují, které země nejvíce brání snižování emisí z výroby elektrické energie v Evropské unii.

Ke stažení zde: