Loni v létě byl Evropskou komisí představen balíček legislativních návrhů Fit for 55. Ten má umožnit splnění společného unijního závazku snížit emise skleníkových plynů o 55 % ve srovnání s rokem 1990.

Součástí balíčku je mimo jiné i návrh revize Směrnice o zdanění energie nebo rozšíření stávajícího systému obchodování s emisními povolenkami pro emise z budov a silniční dopravy. Právě v souvislosti s těmito částmi balíčku se začaly objevovat obavy o možné ekonomické dopady, které byly umocněny nástupem energetické krize v průběhu loňského podzimu.

Tato práce se s využitím určitého modelu snaží určit dopady přijetí zmíněných částí balíčku na české domácnosti a identifikovat dostupná mitigační opatření. Důraz je přitom kladen na možnou progresivitu vzniklé ekonomické zátěže.

Byť zde existují určitá omezení, vyplývající z nedostupnosti aktuálních dat, je podle výsledků této práce možné při zavedení vybraných částí balíčku a uplatnění vhodných kompenzačních mechanismů přispět ke zvýšení disponibilních příjmů nejchudších domácností při minimálním nárůstu ekonomické zátěže pro zbytek obyvatelstva.

Tato práce z dílny Asociace pro mezinárodní otázky pak na národní úrovni doplňuje již publikované shrnutí pro státy EU.