Brožura, která shrnuje možnosti, jak se města a obce mohou prakticky zapojit do ochrany klimatu. Naleznete zde informace, které vám pomohou se snižováním emisí skleníkových plynů (mitigace) a také tipy na to, jak se vaše obec může přizpůsobit dopadům změny klimatu (adaptace). Podstatným přínosem je, že se brožura zaměřuje i na konkrétní zdroje financování, které jsou vašim samosprávám k dispozici. Cílem publikace však není shrnout stav vědeckého poznání o globální klimatické změně a jejích dopadech, k tomu můžete případně využít zdroje odkazované na konci dokumentu.