Ač média povětšinou hodnotí závěry klimatické konference jako úspěch, konference k řešení problému klimatické změny příliš nepřispěla. Došlo sice k prodloužení Kjótského protokolu, ale nikdo zatím neví, jaké závazky ke snížení skleníkových plynů bude obsahovat. Účastníci konference se sice dohodli na vypracování nové klimatické dohody do roku 2015, ale její platnost posunuli až do roku 2020 a redukční závazky opět zůstali nevyřčené. Na jednu stranu byl sice definitivně ustaven Zelený klimatický fond, ale nebyly určené zdroje peněz, kterými bude financován. „Úspěšný“ závěr konference tak sice zachránil proces mezinárodního vyjednávání, ale ani zdaleka nás neuchránil od nebezpečných dopadů probíhající klimatické změny.

 

Organizace Climate Action Tracker proto varuje, že se současnými, zcela nedostatečnými, návrhy na redukci skleníkových plynů se blížíme k oteplení planety o 3,5°C. Vyšší oteplení bude mít za následek zvýšené náklady, které budeme muset nést.

Oteplení o více než 3°C může mít za následek:
o možné odumření amazonských pralesů,
o nenávratné nahrazení korálových útesů řasami,
o nevratná ztráta ledového pokryvu Grónska,
o riziko uvolnění hydrátů metanu z mořského dna,
o roztátí permafrostu.