Dnes začínají po čtyřech letech od schválení platit nové evropské emisní limity pro uhelné elektrárny, které mají lépe chránit zdraví a životní prostředí před toxickými látkami ze spalování uhlí. Uhelné elektrárny je musí podle legislativy EU buď splnit, nebo mít platnou výjimku a nebo skončit. Uhelné elektrárny Počerady, Chvaletice, Ledvice, Mělník I. a Opatovice, které zatím neúspěšně žádají o výjimky, by tedy měly být zítra odstaveny. Ministerstvo životního prostředí jim však možná bude tolerovat pokračování, jak plyne z melodického pokynu pro krajské úřady, které konkrétním elektrárnám limity stanovují do tzv. integrovaných povolení. Ekologické organizace považují tento postup za nezákonný a vyzvaly ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby zajistil ochranu zdraví lidí a životního prostředí tak, jak požadují zákony.

Například odstavení elektráren Počerady a Chvaletice by neohrozilo zásobování země elektřinou, loni totiž dohromady vyrobily 6,6 TWh elektřiny, zatímco přebytek (vývoz) elektřiny činil 10,15 TWh.

V roce 2030 může elektroenergetická soustava v České republice bezproblémově fungovat zcela bez uhelných elektráren. Ukázala to studie konzultační společnosti Energynautics a potvrdila i studie společnosti Ember. Společnost ČEPS pak doložila modelováním soustavy pro potřeby Uhelné komise, že se obejdeme bez uhlí v roce 2033.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 
“Limity pro uhelné elektrárny se připravovaly roky za jejich účasti a pak byly čtyři roky na přípravu. Pokud poběží nějaká elektrárna nad limitem a bez platné výjimky, bude to krajně nespravedlivé nejen k jiným elektrárnám a teplárnám, které limity splnily nebo získaly jen omezenou výjimku, ale hlavně k lidem, kteří topí uhlím ve starém kotli a za rok jej musí odstavit – bez možnosti výjimky a pod hrozbou pokuty. A odpovědnost za tento stav by nesl ministr životního prostředí Richard Brabec.

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, říká:
“Krajské úřady měly čtyři roky na to, aby uvedly do praxe nové emisní limity. Překročení této lhůty je jednoznačným porušením evropské směrnice o průmyslových emisích, pro zpoždění navíc není žádný objektivní důvod. Z právního hlediska jsou takovéto ústupky v ochraně životního prostředí nepřípustné.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“Na papíry to nejezdí. Takový přístup nejspíš zvolí některé krajské úřady a nechají elektrárny, které nedostaly výjimky z nových emisních limitů, jet podle starých a nezákonných parametrů. Případný postih z Evropské unie kvůli této chybě však nepůjde za úřednictvem, ale za českou vládou a celým státem. Ministerstvo životního prostředí tomu může zabránit a dohlédnout, aby elektrárny, které nedostaly výjimky, omezily či zastavily provoz.”

 

Tisková zpráva Greenpeace Česká republika a Hnutí DUHA.