Podle nedávné publikace vyčlenila v roce 2021 Evropská unie na podporu spotřeby masa a mléčných výrobků téměř 54 milionů eur. Navzdory tomu, že loňský rok byl Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny, bylo na reklamu ovoce a zeleniny vynaloženo pouze 35 milionů eur.

V roce 2021 spustila Evropská Komise iniciativu, která měla přepracovat výdaje „s cílem zvýšit příspěvek EU k udržitelné výrobě a spotřebě v souladu s přechodem k rostlinnější stravě s menším množstvím červeného a zpracovaného masa a větším množstvím ovoce a zeleniny.” Následovala bouřlivá debata.

„Bohužel tato čísla naznačují, že ačkoli strategie Farm to Fork uznává výhody konzumace většího množství rostlinných produktů, Evropská unie v roce 2021 nadále utrácela další miliony za reklamu na produkty, které poškozují naše zdraví a naši planetu,“ uvedla Jasmijn de Boo, viceprezidentka organizace ProVeg International.

„Doufáme, že v tomto roce se bude Komise držet svého původního cíle, což by měla být podpora udržitelné stravy, a zvýší tedy výdaje na podporu rostlinné stravy a zároveň ukončí propagaci masa a mléčných výrobků” zmiňuje ředitel ProVeg Česko, Martin Ranninger. „Evropští občané a občanky by měli být motivováni k tomu, aby činili zdravější a udržitelnější rozhodnutí v oblasti stravy v souladu se strategií Farm to Fork, a to není možné bez změny zemědělské politiky EU,” doplňuje Ranniger.

Jitka Martínková, komunikační koordinátorka Klimatické koalice, dodává: „Jde o politováníhodný příklad nedostatečné konzistence v přístupu Evropské unie k řešení klimatické krize. Klimatický cíl EU pro rok 2030 sice stále nepředstavuje spravedlivý příspěvek EU k dosažení cíle Pařížské dohody, i tak je ale velmi ambiciózní. Jeho splnění bude vyžadovat komplexní a důsledný přístup ve všech oblastech, emise ze zemědělství, tedy zejména z živočišné výroby, nevyjímaje.“

 

Tisková zpráva české pobočky organizace Proveg podpořená Klimatickou koalicí (z 26. ledna 2021).