Ministerstvo životního prostředí dnes představilo dříve avizované rozšíření programu Nová zelená úsporám Light. Kromě dosavadní podpory dílčích opatření na snížení spotřeby energie (jako je výměna oken či dveří nebo zateplení fasády či střechy) v rodinných domech seniorů a chudých domácností pobírajících příspěvek na bydlení, bude nově možné za výhodných podmínek žádat i o podporu na menší instalaci fotovoltaiky s podmínkou ohřevu vody.

Hnutí DUHA rozšíření vítá a upozorňuje, že dalšími kroky by mělo být rozšíření NZÚ Light i na komplexní energetické renovace rodinných domů, ale hlavně na speciální podporu společenství vlastníků bytových jednotek a bytových družstev, v jejichž bytech bydlí nízkopříjmové domácnosti. Tito lidé zatím na zateplení ani fotovoltaiku jednoduše nedosáhnou.

Hnutí DUHA také apeluje na co nejrychlejší otevření možnosti sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů skrze distribuční soustavu. Koncept tzv. komunitní energetiky by totiž výrazně rozšířil možnost pokrýt vlastní spotřebu elektřiny nejen výrobou na vlastní střeše, ale i z přebytků z jiných budov či dokonce větších zdrojů (jako jsou bioplynové stanice či větrné elektrárny) ve vlastnictví obcí či energetických společenství. Sdílení by také zpřístupnilo elektřinu za stabilní cenu lidem, kteří nemají vlastní střechu či z jiných důvodů nemohou mít vlastní zdroj energie. Klíčem je přijetí novely energetického zákona, takzvaného Lex OZE II v co nejkratším čase, aby mohlo sdílení začít od 1. ledna 2024.     

 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: “Vítáme rozšíření Nové zelené úsporám Light i na podporu fotovoltaických panelů. Ministerstvo životního prostředí jde správným směrem, protože obnovitelné zdroje je potřeba zpřístupnit všem skupinám obyvatel. To však zatím zdaleka neplatí. Zvýhodněnou podporu na zateplování a obnovitelné zdroje potřebují také nízkopříjmové domácnosti v bytových domech. A přístupu k levné a čisté elektřině by výrazně pomohla možnost ji sdílet mezi domácnostmi, obcemi a firmami skrze distribuční soustavu. Proto je ovšem potřeba co nejrychleji schválit novelu energetického zákona, známou jako Lex OZE II.”  

 

Tiskový komentář Hnutí DUHA z pondělí 17. dubna 2023.