Modernizační fond dnes zveřejnil pravidla nových výzev pro dotace ve výši až 50 % na projekty obnovitelných zdrojů energie ve výši 4,5 miliard Kč, o které mohou žádat také města a obce. [1] Z celkové částky je ale jen jedna miliarda vyhrazena pro malé projekty do 1 MW, které obce využijí nejčastěji při montáži elektráren na školy, obecní úřady nebo čistírny odpadních vod. 

Pro obce zároveň platí omezení, že není možné podávat jednoduché projekty elektrárny na jedné budově, ale musí se jednat o sdružené projekty více elektráren na více přípojných místech. 

Hnutí DUHA proto zároveň od 1. června 2021 spouští informační portál Venkov v balíku [2], kde menší i větší obce najdou příklady úspěšných projektů i návody, jak projekt snadno připravit dříve, než bude dotace vyčerpána.

Vzhledem k nízké alokaci je ale potřeba jednat rychle. Některé obce jsou lépe připraveny, podaly již předregistrační výzvu a připravují projekty. Podle podmínek fondu ale může projekty podávat také dalších 2800 měst a obcí, které samy předregistrační výzvu nepodaly, ale jsou součástí vybraných Místních akčních skupin.

Na informačním portále najdou starostové nejen informaci o tom, zda mohou čerpat, ale také srozumitelný návod, na co a jak lze žádat, příklady úspěšných projektů nebo seznam, co vše je potřeba pro žádost. Hnutí DUHA nabízí tyto informace bezplatně, chystá také kalkulačku návratnosti projektu nebo nabídku konzultací s experty.

Jedná se v tuto chvíli o jediný dotační program, který je cíleně zaměřen na obnovitelné zdroje a lze ho využít na obecních budovách. Maximální výše dotace je přitom štědřejší, než bylo zvykem a dosahuje 50 %. Dosavadní operační programy nebo Nová zelená úsporám podporují především úspory energie, výroba elektřiny pro vlastní spotřebu nebo i pro dodávky do sítě byla vždy spíše doplňkovou aktivitou a dosahovala nižší míry podpory. Modernizační fond proto obcím nabízí jedinečnou příležitost ušetřit náklady za elektřinu, posílit vlastní energetickou soběstačnost a zlepšit životní prostředí.

 

Ondřej Pašek, expert Hnutí DUHA na dotace v energetice, říká: „Města a obce teď mají jedinečnou příležitost, jak ušetřit za elektřinu ve školách nebo úřadech. Sestavit projekt, aby vyhovoval podmínkám otevřené výzvy, ale nebude úplně snadné. Každému, kdo chce stihnout podat žádost dříve, než prostředky dojdou, proto od 1. 6. nabízíme pomoc na našem portále Venkov v balíku.cz.“

 

Tisková zpráva Hnutí DUHA z 31. května 2021.

 

Informace pro editory a editorky:

[1] https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/modernizacni-fond/vyzvy/

[2] http://venkovvbaliku.cz