Ministr životního prostředí Ladislav Miko v pátek 23. října oficiálně podpořil globální kampaň Organizace spojených národů za uzavření účinné dohody o ochraně klimatu. Kampaň Seal the Deal je v České republice prezentována pod názvem „Šance pro klima“. Její součástí je i petice za dosažení komplexní a spravedlivé úmluvy na prosincové konferenci OSN v Kodani. Šanci pro klima osobně v Česku zaštítil poslanec Parlamentu České republiky Martin Bursík.

Ministr Miko na setkání s novináři v pražském Domě OSN zdůraznil, že v EU panuje shoda o nutnosti snížit emise skleníkových plynů do roku 2050 o 80-95 procent ve srovnání s rokem 1990. Připomněl i význam dosažení konsensu na evropské úrovni o globálních cílech pro emise z mezinárodní letecké a námořní dopravy. „Nyní je klíčové dosáhnout globální dohody v Kodani. Uvědomují si to i miliony lidí na celém světě, kteří směrem k nám, politikům, vysílají silné signály. I tento tlak sehraje při finálních vyjednáváních významnou roli. Podporou kampaně OSN Šance pro klima vysíláme do světa signál, že České republice na uzavření dohody v Kodani záleží,“ řekl ministr Ladislav Miko.

„Musíme jednat teď. Naše děti už musí žít v bezuhlíkové ekonomice. Vyspělé státy musí umožnit rozvojovým státům, aby se na potírání klimatické změny mohly podílet, a to poskytnutím dostatečných fondů a transferem vyspělých technologií. V Kodani musíme dosáhnout dohody, je to ta nejlepší šance pro klima,“ říká Martin Bursík, který osobně zaštítil kampaň Seal the Deal v České republice. „Ochrana klimatu není už jen otázkou environmentální. Zasahuje do oblasti sociální, rozvojové i bezpečností. Není vůbec náhodou, že se dostala až na samý vrchol globální politické agendy. Kodaňská konference je obrovskou příležitostí nastavit závazná pravidla pro budoucí zelený ekonomický rozvoj a ochranu Země.“

Jedním z nejsilnějších světových advokátů klimatu je generální tajemník OSN Ban Ki-moon. Ve svém poselství ke Dni Spojených národů říká, že současné globální krize, včetně ekonomické a klimatické, dobře ilustrují realitu 21. století: sdílíme jednu planetu, jeden společný domov. Lidstvo jako celek i jednotlivé státy buď budou plavat spolu, nebo se společně potopí. „Potřebujeme silnou dohodu o klimatu. Úspěch na konferenci v Kodani se může stát nejúčinnějším stimulem pro další vývoj světové ekonomiky. Zvedne se vlna inovací a investic do čistých energií. Investice do zelené ekonomiky není jen možností volby. Je to chytrá investice do lepší budoucnosti,“ říká šéf OSN.

Šanci pro klima podpořil také náměstek ministra životního prostředí Jan Dusík. „V Kodani potřebujeme dosáhnout skutečně globální dohody. Přijaté závazky musí dát rozumnou naději, že se změnu klimatu podaří udržet v přijatelných mezích. Jednání jsou sice tvrdá a složitá, ale je to problém řešitelný. Potřebné finanční prostředky nejsou astronomické - zejména v porovnání s ekonomickými dopady neřešení – a potřebné technologie buďto už máme, nebo je postupně získáme. Jde tedy zejména o politickou vůli jednotlivých států se dohodnout. Věřím, že se to podaří. Kodaň je velkou nadějí pro světové klima,“ řekl náměstek ministra Dusík.

„Kampaň byla zahájena symbolicky u příležitosti Světového dne životního prostředí. Jejím hlavním komunikačním nástrojem je internetová stránka www. sealthedeal2009.org. K petici kampaně se již připojilo více než 340 tisíc lidí ze všech kontinentů. Českých podpisů je zatím jen něco přes dvě stovky,“ říká vedoucí pražské informační kanceláře OSN Michal Broža. „Věřím, že podpora, jaké se kampani dostalo od vedení ministerstva životního prostředí a osobně od Martina Bursíka, pomůže zvýšit povědomí o důležitosti ochrany klimatu u české veřejnosti,“ dodal.

Ministr životního prostředí Ladislav Miko a I. náměstek Jan Dusík se připojili k poslanci Martinu Bursíkovi s podporou globální kampaně OSN Seal the Deal (Šance pro klima) symbolicky v předvečer Dne Spojených národů, připomínaného každoročně 24. října.