V úterý 21. března 2023 pořádala Klimatická koalice webinář pro zástupkyně a zástupce médií. Tématem byl zejména rozvoj obnovitelných zdrojů v Česku, v tomto dílu webináře pak konkrétně přetrvávající bariéry, která navzdory zdánlivému solárnímu boomu stále ještě brání masivnějšímu rozvoji fotovoltaiky.  

Webinář: Kde zůstávají slepá místa rozvoje solární energie v Česku?

Na záznam webináře » se můžete podívat na Youtube kanále Klimatické koalice.
  
Jednotlivé vstupy webináře (na nahrávce v tomto pořadí):
 

Česko potřebuje fotovoltaiku. Jak to co nejvíce usnadnit?
Jan Krčmář (ředitel Solární asociace)
Zájem o fotovoltaiky raketově roste. Jak si český trh s fotovoltaikou stojí, mj. i ve srovnání se zahraničím? První administrativní bariéry padly. Kde zůstávají překážky? Jak vyřešit nejistotu ohledně připojování do sítě? Jaké jsou odpovědi na nejčastější mýty? A proč je chyba, že se staví jen na střechách?

Prezentace »

Modrá pole? Pokud ano, tak kde a jak?
Martin Abel (Aliance pro energetickou soběstačnost)
Jak zajistit, aby rozvoj fotovoltaiky směřoval na střechy a brownfieldy a ve volné krajině byl šetrný k přírodě?

Prezentace » v nahrávce

Bez sdílení elektřiny nevyužijeme potenciál fotovoltaiky
Eliška Beranová (Unie komunitní energetiky, Frank Bold)
Můžeme už sdílet elektřinu? Komunitní energetika se přibližuje využití v praxi. Co je potřeba ještě udělat, aby to celé fungovalo?

Prezentace »

Levná elektřina jen pro bohaté? Jak zajistit, aby slunce svítilo všem
Ondřej Pašek (Hnutí DUHA)
Instalace fotovoltaiky srazí účty za energie. Peníze plynou z EU i emisních povolenek. Ale ne každý má na předfinancování a financování investic ze svého. Jak to změnit?

Prezentace »

 
Pozvánka na akci: