Více než stovka aktivistů a aktivistek úspěšně zablokovala provoz znečišťující koksárny Svoboda! První skupina obsadila vchod areálu koksovny. Druhá skupina vylezla na nakladiště koksu – úspěšně tak zablokovaly vývoz koksu z areálu koksovny! Blokáda proběhla na závěr letošního Klimakempu, který se tentokrát konal u Ostravy. 
 
Co k akci uvádějí Limity jsme my? 
 
KDE STÁT SELHÁVÁ, MY BLOKUJEME!
 
Příklad koksovny ukazuje lokální a globální rozměr problémů spojených s klimatickou krizí. Po útlumu těžby v regionu se černé uhlí do koksovny dováží ze zahraničí, a ani vyrobený koks v regionu nezůstává, ale je vyvážen do Spojených států. Je to starý fosilní křáp, který zbytečně kazí ovzduší a lidé se kvůli němu stěhují pryč. Provoz Koksovny Svoboda se neslučuje s dosažením skutečně spravedlivé transformace. Proto musí Koksovna Svoboda skončit! Koksovna znečišťuje ovzduší a je nebezpečná pro místní lidi. Je jedním z míst, kde byla zjištěna největší koncentrace silně karcinogenního benzo(a)npyrenu.
 
Všichni účastníci a účastnice akce se úspěšně vrátili do zázemí kempu. Limity fosilního průmyslu jsme my!