Dnešní anticena putuje za Kanadou a Spojenými státy. V době, kdy prezident Obama nastupoval do úřadu, sliboval, že se Spojené státy přidají ke Kjótskému protokolu a přijmou závazná opatření na snižování emisí. Ve skutečnosti přijaly pouze právně nezávazný cíl snížit emise o 17 % do roku 2020 oproti úrovni v roce 2005. Tento cíl je sám o sobě tak slabý, že bude pravděpodobně splněn bez jakéhokoliv úsilí jen díky utlumení ekonomiky v době krize. V tuto chvíli sice Spojené státy oficiálně chtějí vyjednávání nové globální klimatické dohody, ale jeho začátek neustále odkládají.

V souvislosti s tím se snesla vlna kritiky i na Evropskou unii, která údajně uvažuje o trvání druhého období Kjótského protokolu v délce osmi let. To by znamenalo odklad začátku platnosti nové globální dohody na rok 2021, tedy v souladu s tím, co požadují USA.

 

O vyjednání nové dohody se přitom mluví již roky a je zapotřebí, aby jednání byla uzavřena do roku 2015 a o tři roky později mohla dohoda vstoupit v platnost. Tanečky ohledně právně závazných cílů se přitom dějí ve chvíli, kdy Světová meteorologická organizace oznámila , že rok 2011 byl desátým nejteplejším rokem, a to dokonce i přes silný ochlazující efekt jevu La Niňa.

 

Více informací z vyjednávání: http://www.climatenetwork.org/sites/default/files/eco-nov30_0.pdf