Pod taktovkou generálního tajemníka OSN Ban Ki-moona se v úterý 22. září 2009 uskuteční v New Yorku světový summit ke klimatické změně. Zúčastní se ho více než 90 nejvyšších představitelů států a vlád, své delegace vyšle všech 192 členských států OSN.  Cíl summitu je jediný: zmobilizovat politickou vůli ve všech zemích a vyvolat silný impuls potřebný k dosažení mezinárodní dohody o klimatu na prosincové konferenci OSN v dánské Kodani. Taková dohoda musí být konečná, spravedlivá a účinná. 

 

Jděte do zelené a podpořte klimatickou dohodu v Kodani

Očekávaná klimatická dohoda v Kodani nezávisí jen na politických vyjednáváních, ale i na tlaku veřejnosti celého světa. Dejte najevo, že vám na ochraně klimatu záleží a vezměte si na sebe v den konání klimatického summitu něco zeleného, nebo něco symbolicky zeleného udělejte: můžete třeba odít svůj web do zelené, jet do práce na kole, zasadit strom. Záleží jen na vás, vaší nápaditosti a kreativitě.

Proč klimatický summit?

Na konci roku 2007 se na indonéském ostrově Bali členské státy OSN dohodly, že zahájí nová jednání o globální úmluvě na ochranu klimatu. Za cílové datum jejího uzavření stanovily klimatickou konferenci v Kodani v roce 2009.

Dosavadní průběh jednání ukazuje komplexnost celého problému. Dostali jsme se k bodu, kdy další směr musí určit politická reprezentace na nejvyšší úrovni. Proto chce dát šéf OSN Ban Ki-moon lídrům států příležitost, aby vyslali jasný signál směrem ke svým oficiálním vyjednávačům a umožnili rychlý a zřetelný pokrok v jednáních před Kodaní.

Proč summit na nejvyšší úrovni?

Klimatická změna je největší geo-politickou výzvou současnosti. Dotýká se každého aspektu života, zdraví ekonomiky i lidí, energetické bezpečnosti, rozvoje i celkové mezinárodní bezpečnosti. Ze své podstaty je to problém vyžadující okamžité řešení na té nejvyšší politické úrovni.

Je neoddiskutovatelné, že globální dohoda o klimatu je základem pro udržení tohoto problému pod kontrolou. Úspěch kodaňské konference se může stát nejúčinnějším stimulem pro transfromaci globální ekonomiky, posílení rozvoje a především dát příležitost nejchudším a nejzranitelnějším vyrovnat se s následky klimatické změny.

Je pravdou, že téma bylo a je diskutováno na řadě jiných jednáních na vysoké úrovni, např. na summitu G8 či G20. Žádný z nich však není tak inkluzivní jako summit OSN. Jen zde se mohou setkat všechny státy a jednat. Klimatická změna je globálmním problémem, který vyžaduje globální řešení. Do diskuse proto musí být vtaženy všechny státy světa.

Tento summit není míněn jako prostor pro vyjednávání, ale jako fórum, na kterém mají čelní představitelé států příležitost mluvit spolu přímo. Na jeho konci nebude přijat žádný formální dokument. Generální tajemník ale zveřejní shrnutí diskuse a závěry, jež vyšlou signál pro další vyjednávání ve prospěch úspěšné dohody v Kodani.

Globální týden pro klima (21.-25. září 2009) 

Den před klimatickým summitem OSN v New Yorku zahájí historicky první Globální týden pro klima. Ve více než 120 zemích proběhnou stovky akcí na podporu klimatické dohody v Kodani. Lidé z celého světa budou připojovat svůj hlas k petici Seal the Deal! České znění je k dispozici na strákách OSN v České republice (www.osn.cz). V prosinci ji zástupci občanské společnosti předají představitelům vlád v Kodani.

"Naše současné snahy o potírání klimatické změny jsou jednou z nejchytřejších investic do budoucna. Musíme dát najevo naši podporu zelenému stimulačnímu balíčku a férové dohodě v Kodani. Ty pak budou určovat další cestu globální ekonomiky v 21. století," říká Ban Ki-moon.

Více k tématu klimatické změny: www.un.org/climatechange