Otázkou klimatického uprchlictví se v posledních týdnech zabývala mnohá média po celém světe. Gavin Atkins prostřednictvím Asian Correspondent upozornil na údajný rozpor mezi prognózami OSN a daty ze sčítání lidu. Podle prognóz na stránkách OSN mělo v oblastech, které jsou ohroženy klimatickými změnami, dojít k masivní migraci obyvatel. Gavin Atkins na základě údajů ze sčítání lidu uvádí, že v některých dotčených státech obyvatel naopak přibylo. Server Carbon Brief se v článku ze 16. 5. 2011 pokusil uvést výroky na pravou míru.

Podle prognóz profesora Normana Myerse mělo v roce 2010 dojít k migraci 50 milionů lidí a v roce 2050 k migraci 200 milionů lidí. Myersovým oponentem je Stephen Castles z Mezinárodního institutu pro migraci na univerzitě v Oxfordu, který říká, že se Myersův odhad neshoduje s realitou. Odhad údajně vznikl na základě jednoduchého výpočtu, kdy byly vzaty do úvahy počty lidí obývající oblasti, které budou klimatickými změnami zasaženy. Výpočet předpokládal, že ze všech dotčených lidí se stanou klimatičtí uprchlíci.


Server carbon Brief proto kontaktoval projektovou manažerku pro uprchlíky Hannah Smithovou z organizace Climate Outreach and Information Network , podle které je sice Myersův odhad nepodložený, ale zároveň jej nelze vyvrátit pouhým porovnáním s údaji ze sčítání lidu. Myersův odhad ve skutečnosti reprezentuje množství lidí, kteří jsou či budou klimatickou změnou zasaženi. Nárůst počtu obyvatel v dotčeném státě ale neznamená, že lidé nemigrují. Největší migrace se dějí uvnitř hranic států.

Hannah Smithová dále upozorňuje na to, že je pravděpodobně nemožné identifikovat migraci, která se děje jen z důvodu klimatických změn, protože různé regiony s různou ekologickou a sociální dynamikou budou reagovat na měnící se klima různým způsobem. Podle Smithové je při komplexnosti klimatických změn téměř nemožné dospět k číslu, které bude vyjadřovat pouze počet klimatických uprchlíků. Na klimatické změny bychom se spíše měli dívat jako na „multiplikátor hrozeb“, který dramaticky zvýší zátěž již nyní velice ohrožených komunit.