fbpx
Koncentrace CO2 dosáhla historického milníku

Koncentrace CO2 dosáhla historického milníku

TISKOVÁ ZPRÁVA

Koncentrace CO2 stoupá nepřetržitě již 200 let. Na začátku průmyslové revoluce dosahovala přibližně 280 ppm (1). Když v roce 1959 započala měřící stanice Mauna Loa (2) svou činnost, dosahovala koncentrace CO2 již 316 ppm. Dnes je koncentrace 400 ppm. Hlavní příčinou nárůstu koncentrace skleníkových plynů je spalování fosilních paliv.

Nárůst koncentrace CO2 se navíc děje rychlostí, která značně komplikuje a prodražuje – a v řadě případů zcela vylučuje - naší možnost se novým podmínkám přizpůsobit. Proto je hlavním řešením redukovat emise skleníkových plynů.

Státy musí přijmout svou odpovědnost, jak na národní, tak globální úrovni. Například v Česku se lze pomocí zateplování a čistých zdrojů tepla zbavit veškerého plynu a uhlí pro vytápění domů (3).  Na globální úrovni je nutné přijmout novou závaznou klimatickou dohodu nejpozději do 2 let.

Podobně vysoká koncentrace CO2 jako dnes byla pravděpodobně v třetihorách (4), kdy na Zemi vládlo podstatně teplejší klima než dnes. V té době byla průměrná teplota o 2 stupně Celsia vyšší než dnes a hladina moře o 20 až 30 metrů vyšší. Přitom už 30-ti centimetrový nárůst hladiny stačí, aby se jen v Číně ocitlo pod vodou území větší než Česká republika (5).

„Je nepochybné, že hodnota 400 ppm je neslučitelná s cílem, který si daly všechny fungující státy již v roce 1992, totiž stabilizovat koncentraci skleníkových plynů na úrovni, která by předešla nebezpečnému narušení klimatického systému vlivem lidské činnosti.“ říká Jan Hollan a dodává: „Bohužel, vlivem dnešního a dále rostoucího užívání fosilních paliv koncentrace CO2 v ovzduší poroste dál. Už i všichni státníci a velcí finančníci vědí, že je nutné fosilní paliva nechat v zemi.“

KONTAKTY:

RNDr. Jan Hollan, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, 606 073 562

Barbora Hanžlová, Klimatická koalice, 605 276 909

POZNÁMKY:

(1) ppm (parts per milion, tzn. částice na milion) je poměr počtu molekul skleníkových plynů a celkového počtu molekul suchého vzduchu.

(2) Data pocházejí z měřící stanice Mauna Loa, která se nachází v Tichém oceánu v nadmořské výšce 3 400 m. Je vzdálena od velkých zdrojů znečištění. Data zaznamenává již více jak 50 let. http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/weekly.html

 (3) http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/typo3/studie_ciste_teplo_web_01.pdf

(4) Pliocén je nejmladší období třetihor přibližně před 5-2 milióny let. Historické hodnoty koncentrace CO2 zjišťují vědci například měřením ze vzduchových bublinek ve starém antarktickém ledu.

(5) Nicholls, R. J., Wong, P. P., Burkett, V. R., Codignotto, J. O., Hay, J. E., McLean, R. F., Ragoonaden, S. et Woodroffe, C. D. (2007): Coastal systems and low-lying areas. In Parry, M. L., Canziani, O. F., Palutikof, J. P., van der Linden, P. J., et Hanson, C. E. (eds.) (2007): Climate change 2007: impacts, adaptation and vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge


Vytisknout