fbpx
Končí rok 2021. Co přinesl klimatu a co čekat v roce 2022?

Končí rok 2021. Co přinesl klimatu a co čekat v roce 2022?

Co přinesl klimatu rok 2021 a co čekat v roce 2022? Jaké úkoly by si měla splnit Česká republika? Přečtěte si náš přehled.
 
Nejdůležitější události v oblasti klimatické krize během právě uplynulého roku 2021 shrnuje naše infografika. 
rok 2021 grafika
 
A co nás čeká v roce 2022? 
 
Důležité události na mezinárodní scéně:
 • Budou vydány další části 6. hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
  • část 2: Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost (28. února)
  • část 3: Mitigace změny klimatu (duben)
  • Souhrnná zpráva (říjen)
 • Konference Stockholm+50 (červen)
  27. klimatická konference OSN (COP27) v Egyptě (7.-18. listopadu)
 • Fit for 55: EU bude během francouzského a následně českého předsednictví projednávat a schvalovat balík klimatické legislativy s názvem "Fit for 55". Stále je prostor pro úpravy. (Aktuální návrh přitom nereflektuje spravedlivý cíl pro EU ve výši 65 %, ale pouze cíl v arbitrární výši 55 %, na němž se státy EU dohodly.)
 
Čeho je třeba dosáhnout v roce 2022 na globální úrovni?
 • Pokles emisí skleníkových plynů už v roce 2022 (po celé desetiletí je třeba každoroční pokles globálních emisí skleníkových plynů minimálně o 7 %)!
 • Mobilizace klimatických financí na klimatická opatření v rozvojových zemích.
 • Vytvoření fondu pro financování ztrát a škod.
 • Ukončení dotací a finanční podpory pro fosilní paliva.
 • Konec udělování nových licencí pro fosilní projekty.
 • Snížení emisí metanu.
 • Zvýšení investic do ochrany a obnovy ekosystémů.
Více k jednotlivým bodům např. zde.
 
Co by mělo v ochraně klimatu udělat v následujících měsících a letech Česko?
 • Stanovit si cíl odstavení uhelných elektráren do roku 2030.
 • Připravit nový ambiciózní Národní klimaticko-energetický plán.
 • Stanovit si cíl snížení emisí skleníkových plynů (CO2ekv) do roku 2030 minimálně o 65 % oproti roku 1990 s lineární (či rychlejší) trajektorií snižování od současnosti.
 • Stanovit cíl pro OZE, který bude přispívat k plnění celoevropského cíle a představit strategii dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050.
 • Vytvořit plán pro systematický a předvídatelný růst klimatických financí poskytovaných rozvojovým zemím na snižování emisí a adaptaci na změnu klimatu.
 • Do zákonů je třeba vtělit nástroje pro aktivní řešení dopadů klimatických změn ve městě – např. podporu rozvoje modrozelené infrastruktury.
 • Hrát aktivní roli při projednávání a schvalování EU klimatické legislativy #FitFor55 tak, aby schválená legislativa odpovídala potřebám ochrany klimatu.
 
Držíme palce letošnímu českému předsednictví EU i nové ministryni životního prostředí a budeme rádi za dialog s klimatickým hnutím o tom, jak spravedlivých klimatických cílů na národní úrovni společně dosáhnout.

Vytisknout