Ekologické organizace Hnutí DUHA, Greenpeace a Calla vítají, že se nová vláda v programovém prohlášení shodla na stanovení konkrétního roku, k němuž se má země připravit na konec uhlí. Rok 2033 by sice dle ekonomického výhledu i nutnosti rychle snižovat emise skleníkových plynů neměl být definitivním cílem a ČR by se měla připravit i na odklon od uhlí nejpozději v roce 2030, ale v současnosti dává vládou zvolený termín první rozumný a jasný rámec pro odklon od neudržitelného spalování nejšpinavějšího fosilního paliva.

Možnost ČR zbavit se spalování uhlí byla prověřena již několika na sobě nezávislými modelováními elektroenergetické soustavy a teplárenství, například studií Energetická revoluce.

Ekologické organizace zároveň kritizují, že programové prohlášení vlády neobsahuje (na rozdíl od koaliční smlouvy) závazek, že vláda podpoří využití potenciálu OZE, což je nutná podmínka pro úspěšnou transformaci energetiky. Naopak slibné je zpřesnění slibu z koaliční smlouvy, že nový energetický zákon, který má odstranit bariéry pro sdílení obnovitelné elektřiny v rámci komunit a obcí a zapojení občanů i samospráv do energetiky, bude předložen již tento rok. Aby však došlo k potřebnému rozvoji obnovitelných zdrojů, musí vláda také říct, jaké výroby čistých zdrojů chce dosáhnout, efektivně využít desítky miliard z EU fondů a spustit i provozní podporu pro větrné a solární elektrárny. Odklon od uhlí také musí vláda promítnut do nové Státní energetické koncepce ČR, kterou slibuje předložit v roce 2023. 

Ekologické organizace považují za nesmyslné, že jadernou energetiku prezentuje programové prohlášení jako hlavní řešení pro plnění klimatických závazků a náhrady emisních zdrojů. První nový jaderný reaktor, který pouze nahradí dosluhují reaktory, může být reálně spuštěn nejdříve v roce 2040, tedy o celé desetiletí později, než bude potřeba nahradit uhlí. Oslabení předvolebního důrazu na obnovitelné zdroje vláda v programovém prohlášení nahradila dalšími posílením důrazu na stavbu nových jaderných reaktorů. Nově mluví i novém bloku v Temelíně a také o tom, že chce postavit jádro na úroveň jiných nízkouhlíkových zdrojů.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Jasné slovo k termínu odklonu od uhlí je důležitá změna přístupu nové vlády oproti vládě předchozí, která nechala občany i firmy v nejistotě. Deklarace roku 2033 také definitivně posílá do propadliště dějin doporučení Uhelné komise udržovat uhlí až do roku 2038. Teď je ovšem potřeba, aby nová vláda začala plán rychle realizovat. Klíčem je zejména silná a koncepční podpora rozvoje domácích čistých obnovitelných zdrojů. Je nutné upravit zákony i koncepce a rozjet modernizaci energetiky.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:
“V celé Evropě vidíme, jak se odklon od uhlí zrychluje, a my věříme, že i Česká republika nakonec stihne ukončit těžbu a spalování uhlí v roce 2030 jako další zodpovědně a vyspělé evropské země. Ale i termín 2033, který si nyní schválila vláda, bude mít dopady na konkrétní projekty uhelného průmyslu už v současné době. Nyní je jasné, že nemá smysl donekonečna opravovat a prodlužovat životnost starých a neefektivních uhelných elektráren, jako jsou Počerady či Chvaletice, nebo rozšiřovat těžbu uhlí na dole Bílina za územní ekologické limity. Současně je nutné usilovně pracovat na výstavbě nových obnovitelných zdrojů, které by měly v energetickém mixu vykrýt většinu výpadku uhelných zdrojů.”

Edvard Sequens, předseda Calla – Sdružení pro záchranu prostředí doplnil:
“Stavět naši energetickou budoucnost na silném rozvoji jaderné energetiky, jaký navrhuje vláda, přinese ve skutečnosti komplikace pro ochranu klimatu a nezbytnou transformaci naší energetiky. Jde o výrazně dražší a časově zdlouhavější řešení, než by byly investice do obnovitelných zdrojů, přičemž vláda by měla dobře vážit, kam peníze vkládat.  Nové reaktory přinesou také více vysoce radioaktivních odpadů, s nimiž si dost dobře neumíme poradit.”

 

Tisková zpráva organizací Hnutí DUHA, Greenpeace a Calla ze 7. ledna 2022.