Dnes proběhlo v on-line podobě ústní jednání o výjimce z emisních limitů pro rtuť z elektrárny Počerady, která žádá povolení čtyřnásobně překračovat nový limit na ochranu ovzduší a zdraví. Novým vlastníkem elektrárny je od 1. ledna 2021 firma Vršanská uhelná ze skupiny Seven Energy miliardáře Pavla Tykače. Úředníci krajského úřadu na jednání oznámili, že kvůli podezření ze systémové podjatosti úřadu vůči novému vlastníkovi elektrárny, kterou namítají ekologické organizace, řízení přeruší a předají věc k prověření Ministerstvu životního prostředí. Teprve poté bude moci být rozhodnuto o samotné výjimce. 

Systémovou podjatost vidí ekologické organizace především ve finančních darech, které Vršanská uhelná v nedávné době poskytla Ústeckému kraji. V minulém roce po podání žádosti o výjimku se navíc přísun peněz znatelně zvýšil - z předchozích 2 až 3 milionů v předchozích letech na 8 milionů v loňském roce. [1] Ekologické organizace nicméně souhlasily s tím, aby ústní jednání dnes proběhlo a řešily se konkrétní problematické parametry výjimky. 

Podle názoru ekologických a právnických organizací se zástupcům elektrárny Počerady nepodařilo doložit, že žádost o výjimku splňuje všechny podmínky podle zákona a metodiky MŽP. Naopak trvají důvody, proč by tak rozsáhlá úleva z povinnosti chránit životní prostředí a zdraví byla nezákonná.   

Ekologické organizace namítají například přílišnou délku výjimky. Harmonogram snižování emisí v době trvání výjimky, o který vlastník žádá, je totiž nastavený na situaci, kdy měl elektrárnu nový vlastník přebírat až 1. ledna 2024. Před samotným převodem pak měla probíhat příprava a výběr firmy, která nainstaluje nové filtry. V dnešní situaci by ale tento proces mohl podle názoru ekologických organizací začít dříve a výjimka by mohla být kratší. Podle zástupce vlastníka však již dnes probíhá příprava na to, aby se stihl pozdější termín uvedený v žádosti. O jaké konkrétní kroky jde, však odmítl specifikovat s tím, že jde o vnitřní záležitost firmy. 

Ekologické organizace dokonce navrhovaly, že by s krátkodobou výjimkou pro dosluhující elektrárnu souhlasily v případě, že by se vlastník zavázal ji po skončení výjimky uzavřít. Celkové množství emisí rtuti, oxidů dusíku i skleníkových plynů by v takovém případě totiž bylo výrazně menší, než v případě rekonstrukce a dlouhodobého provozu elektrárny. Tuto možnost zástupce vlastníka na ústním jednání odmítl. Vzhledem k ekonomickému vývoji na trhu s emisními povolenkami, které nyní dosahují hodnoty 34,25 eur, je však možnost uzavření elektrárny reálná. 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, řekl: 

“Je dobře, že si úředníci kraje uvědomují potřebu vyjasnit, zda nejsou podjatí ve vztahu k vlastníkovi elektrárny Počerady, a že se obrátí na Ministerstvo životního prostředí. Firmy uhlobarona Pavla Tykače jsou velmi silnými hráči, kteří dokážou ovlivňovat nejen regionální, ale i celostátní energetickou agendu. A Ústeckému kraji po podání žádosti o výjimku nasypaly 8 milionů korun. Rozhodovat o výjimce pro elektrárnu Počerady by se proto mělo jinde, na neutrální půdě.”

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:

“Zástupci nového majitele uhelné elektrárny Počerady na dnešním jednání ukázali, že strategie Pavla Tykače je stále stejná: maximalizovat výnosy svého uhelného byznysu na úkor zdraví lidí i ochrany klimatu. Zásadní otázka je, zda chtějí čtyřnásobné překročení limitu pro rtuť prosadit pomocí čtyřnásobného zvýšení peněžních darů pro Krajský úřad Ústeckého kraje. Vzhledem k tomu, že podjatost krajského úřadu nejde vyloučit, měli by žádost posudit úředníci z jiného kraje, tak jak se to děje v případě elektrárny Chvaletice stejného majitele.”

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, řekla: 

“Provozovatel elektrárny Počerady na dnešním ústním jednání odmítl všechny naše požadavky - nechce účastníkům řízení zpřístupnit všechny podklady žádosti, zkrátit požadovanou výjimku ani se pokusit o alespoň částečné snížení emisí v co nejkratší době. Musíme proto trvat na našem závěru, že výjimka v požadovaném rozsahu je v rozporu s právními předpisy a není možné ji udělit.” 

 

Prezentaci s důvody proč by uhelná elektrárna Počerady neměla dostat výjimku naleznete v příloze.

Kontakty:

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, 734 620 844, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, 723 559 495, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, 770 170 722, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Poznámky:

[1] Dle údajů z registru smluv jde například o tyto dary:

 

Tisková zpráva Greenpeace ČR a Hnutí DUHA ze 7.ledna 2021