Manažeři elektrárny Počerady (která od 1. ledna patří do skupiny Sev.en Energy Pavla Tykače) se dnes střetávají v diskusi s expertkami a experty právních a ekologických organizací na ústním jednání (konaném online) v rámci správního řízení o povolení výjimek z nových evropských emisních limitů, které vede Krajský úřad Ústeckého kraje. Zástupci uhelné elektrárny žádají, aby mohla o celé čtyři roky déle (tedy do poloviny roku 2025) vypouštět čtyřikrát více rtuti, než stanoví limit na ochranu zdraví [1]. Ekologické organizace označují rozsah žádané výjimky za nezákonný a navrhují nevyhovující provoz uzavřít. Proti udělení výjimky se vyslovily i blízké obce Volevčice, Výškov a Blažim.

Po ústním jednání vypracují úředníci rozhodnutí, které by měl krajský úřad do několika týdnů vydat. Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat a v druhé instanci by rozhodovalo Ministerstvo životního prostředí. Počerady potřebují výjimku získat do srpna 2021, kdy nové limity (schválené v roce 2017) vstupují v účinnost. V případě, že nebudou mít v té době platnou a účinnou výjimku a nebudou splňovat limit, musí provoz uzavřít.

Podobné požadavky (3,5krát vyšší limit pro rtuť, a to dokonce na 8 let) prosazuje stejná firma již dva roky pro svoji druhou elektrárnu ve Chvaleticích [2]. Ta je přitom největším českým zdrojem rtuti do ovzduší, hned za ní následují právě Počerady, které jsou pro změnu největším zdrojem oxidu uhličitého či oxidů dusíku [3] a podle kritéria schváleného Uhelnou komisí by měly být odstaveny jako první z českých uhelných zdrojů. Obě elektrárny přitom v součtu vyrobí za rok méně elektřiny, než kolik se jí z ČR vyveze [4].

Další elektrárny jako Prunéřov, Tušimice a Ledvice (vše ČEZ) nebo velké teplárny jako Opatovice a Komořany (obě EPH), Trmice a Mělník I (obě ČEZ) či Vřesová (Sokolovská uhelná) žádají méně rozsáhlé a kratší výjimky. Některé elektrárny plánují skončit (Mělník III) nebo naopak limity splnit (Dětmarovice).

Uhelný zdroj (elektrárny seřazeny dle emisní intenzity)

Rozsah žádané výjimky pro rtuť

Rozdíl mezi emisemi bez výjimky a s výjimkou

Délka žádané výjimky pro rtuť

Stav řízení

Počerady (Sev.en)

28 μg/m3

413 kg/rok

4 roky

před rozhodnutím v 1. instanci

Mělník III (ČEZ)

ČEZ plánuje elektrárnu odstavit

nežádá o výjimku

0 roků

nevede se

Dětmarovice (ČEZ) 

ČEZ plánuje zdroj zčásti odstavit a zčásti plnit limit 

4 μg/m3 pro černé uhlí

nežádá o výjimku

0 roků

nevede se

Tisová II (Sokolovská uhelná)

Plány Sokolovské uhelné zatím nejsou jasné

aktuálně nežádá o výjimky

0 roků

nevede se

Chvaletice (Sev.en) 

25 μg/m

(žádá také o výjimku pro NOx)

303 kg/rok

8 let (zkráceno krajským úřadem na 6 let)

výjimka vydána, ale zrušena pro nezákonnost (11/2019), znovu vydána (8/2020) a čelí odvolání

Ledvice 4 (ČEZ)

ČEZ plánuje plnit limit 10 μg/m3 pro zdroje do 300 MWt příkonu

nežádá o výjimku

0 roků

nevede se

Prunéřov II (ČEZ)

26 μg/m3

233 kg/2021

167 kg/2022

82 kg/2023

1,5 / 2,5 / 3 roky pro jednotlivé bloky

před rozhodnutím v 1. instanci

Tušimice II (ČEZ)

28 μg/m

(žádá také o výjimku pro prach)

285 kg/2021

243 kg/2022

156 kg/2023

1 / 2 roky pro jednotlivé bloky

před rozhodnutím v 1. instanci

Ledvice 6, nový zdroj (ČEZ)

28 μg/m3

193,5 kg/rok

4 roky

před rozhodnutím v 1. instanci

Kladno (Sev.en)

Sev.En plánuje plnit limit 7 μg/m3

nežádá o výjimku

0 roků

nevede se

Mělník II (ČEZ)

ČEZ plánuje elektrárnu odstavit

nežádá o výjimku

0 roků

nevede se

Vřesová (Sokolovská uhelná) (1)

25 μg/m

(žádá také o výjimku pro NOx)

2 kg/rok (jako kompenzaci sníží dobu provozu)

5 let

před rozhodnutím v 1. instanci

Opatovice (EPH) (1)

21 μg/m3

(žádá také o výjimku pro NOx)

104 kg/rok

6 let

před rozhodnutím v 1. instanci

Mělník I (ČEZ) (1)

25 μg/m3

102,6 kg/rok

4 roky

před rozhodnutím v 1. instanci

Unipetrol (Unipetrol RPA) (1)

13 μg/m3

41 kg/rok

6,5 roku

pravomocně udělena, po skončení bude nahrazen plynem

Teplárna Olomouc (Veolia) (1)

Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOx a NH3

nežádá o výjimku pro rtuť

8 roků NOx

4 roky NH3

výjimka pro NOx a NH3 pravomocně udělena

Komořany (EPH) (1)

Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOx a SO2

nežádá o výjimku pro rtuť

4 roky (NOx a SO2)

před rozhodnutím v 1. instanci

TAMEH K8,9,10 (TAMEH Czech) (1)

Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOx

nežádá o výjimku pro rtuť

8 let (NOx)

výjimka pravomocně udělena, ale zpřísněn limit

Trmice (ČEZ) (1)

Nežádá výjimku pro rtuť, ale pro NOx a SO2

nežádá o výjimku pro rtuť

1,5 roku (NOx a SO2)

před rozhodnutím v 1. instanci

(1) Teplárny a závodní energetiky nejsou řazeny podle emisní intenzity dle kritéria Uhelné komise. Emisní intenzita tepláren je obecně nižší, než elektráren.

Pokud by byly všechny výjimky uděleny, umožnilo by to provozovatelům vypustit v až 1 636 kg rtuti ročně navíc, oproti zákonným limitům. Zhruba čtvrtinu z tohoto množství by tvořila právě výjimka pro Počerady.

Žádost o výjimku z limitů pro ochranu ovzduší před znečišťováním z uhelné elektrárny Počerady nemá základní zákonný důvod, snížení znečištění totiž nebrání nevýhodná zeměpisná poloha ani zvláštní technická charakteristika [5]. Čtyřnásobné překročení limitu pro toxickou rtuť je navíc v rozporu s Metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, který doporučuje maximální výjimku ve výši necelého trojnásobku limitu [6]. Firma ČEZ (která vypracovala původní žádost o výjimku), i firma Sev.en Energy přitom tají, jakým způsobem bude po uplynutí výjimky dosaženo splnění limitů, což je opět v rozporu s Metodickým pokynem MŽP [7]. 

Společnost Vršanská uhelná, a.s., která je novým vlastníkem elektrárny Počerady, pravidelně poskytuje Ústeckému kraji dary v řádu milionů korun [8]. Účastníci řízení proto namítali, že je krajský úřad Ústeckého kraje podjatý a neměl by ve věci rozhodovat. Ministerstvo životního prostředí jejich námitce nevyhovělo, budou ji však moci znovu uplatnit v rámci případné správní žaloby proti rozhodnutí o výjimce.

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:
“Zdraví lidí, ochrana klimatu i energetická koncepce státu mají jít z cesty zejména firmě Sev.en Pavla Tykače. Ta požaduje aby stát toleroval zdaleka nejvyšší emise rtuti, jen proto, aby mohla pokračovat v byznysu založeném na povrchové těžbě uhlí a jeho pálení v zastaralých a plýtvaných elektrárnách, vyrábějících elektřinu na vývoz. Udělení nehorázně rozsáhlé výjimky pro elektrárnu Počerady by však šlo proti veřejnému zájmu i proti právním předpisům, jejichž dodržování mají úřady povinnost hájit a kontrolovat.”

Lukáš Hrábek z Greenpeace ČR řekl:
“Firmy uhlobarona Pavla Tykače jsou velmi silnými hráči, kteří dokážou ovlivňovat nejen regionální, ale i celostátní energetickou agendu. Je těžké si představit, že úředníci kraje budou aktivně prosazovat dodržování emisních limitů a odmítnou udělení výjimky pro elektrárnu Počerady proti vůli Vršanské uhelné, která leje do krajského rozpočtu miliony korun jako všimné. Krajský úřad je podle nás podjatý a o výjimce pro Počerady by se mělo rozhodovat jinde, na neutrální půdě.”

Laura Otýpková, právnička Frank Bold, řekla:
“Výjimky z emisních limitů mají být jen ojedinělým a dočasným řešením. Jejich povolení je možné jen za splnění přísných zákonných podmínek a požadavků metodiky ministerstva životního prostředí. V případě elektrárny Počerady ale tyto podmínky naplněny nejsou - navržený limit je příliš vysoký, není jasné, zda ani jak se budou emise postupně snižovat a provozovatel navíc část podkladů žádosti tají jako obchodní tajemství. Krajský úřad by proto měl žádost zamítnout.”

Kontakty:
Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, 723 559 495, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, 734 620 844, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Laura Otýpková, právnička Frank Bold, 770 170 722, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 

Poznámky pro editorky a editory:
[1] Žádost konkrétně navrhuje zvýšení množství rtuti ze 7 na 28 mikrogramů na metr krychlový https://www.hnutiduha.cz/aktualne/cez-chce-vypoustet-z-elektrarny-pocerady-4x-vice-toxicke-rtuti-nez-je-limit-na-ochranu

[2] Žádost o výjimky pro Chvaletice byla podána dne 28. 12. 2018. Ústní jednání v Pardubicích se konalo 1. 4. 2019. V červenci 2019 vydal Krajský úřad Pardubického kraje rozhodnutí o výjimce, které na základě odvolání zrušilo v listopadu 2019 Ministerstvo životního prostředí. Nové řízení vede Krajský úřad Olomouckého kraje (neboť Pardubický kraj se označil za podjatý a MŽP řízení přesunulo), který srpnu 2020 opět schválil výjimku v podobném rozsahu jako předchozí. Ekologické a právnické organizace se proto v září 2020 odvolaly. Nyní běží odvolací řízení na MŽP.

[3] V roce 2019 to bylo 4 588 tun - Integrovaný registr znečiťování - data 2019: https://portal.cenia.cz/irz/formularUnikyPrenosy.jsp, vybrat jen oxidy dusíku (NOx/NO2).

[4] V roce 2019 se z ČR vyvezlo o 13 TWh více elektřiny, než se dovezlo http://www.eru.cz/documents/10540/5381883/Ctvrtletni_zprava_2019_IV_Q.pdf/78ade820-c6b2-41e0-8a72-56bd8d20a94d (str. 6 v tabulce nahoře) .

Elektrárna Počerady vyrobí ročně maximálně 5,3 TWh, dle prezentace ČEZ pro investory a analytiky z 4. 10. 2019. Elektrárna Chvaletice vyrobila dle veřejného sdělení společnosti Seven Energy v roce 2018 rekordní množství 4,7 TWh.

[5] Podle zákona o integrované prevenci lze totiž výjimku z emisních limitů udělit pouze, pokud je jejich dosažení nepřiměřeně nákladné, a to z důvodu zvláštní technické charakteristiky zařízení nebo jeho zeměpisné polohy. Ani jednu z těchto podmínek provozovatel u elektrárny Počerady neprokázal.

[6] Navržený emisní limit pro rtuť ve výši 28 µg/m3 je čtyřnásobkem emisního limitu dle závěrů o BAT (nejlepší dostupné techniky). Metodický pokyn MŽP (str. 4) říká: „lze obecně považovat za vhodné dosažení hodnot, které byly v procesu tvorby příslušného BREF a závěrů o BAT akceptovány Evropskou komisí jako relevantní pro vymezenou skupinu zařízení, ale nebyly z nejrůznějších důvodů v BAT zohledněny – jedná se o tzv. accepted split views…“ Tyto „accepted split views“ stanoví jako nejvyšší přijatelný emisní limit pro Hg koncentraci ve výši 20 µg/m3. Navíc i lobbistické sdružení uhelných společností EURACOAL navrhovalo při přípravě nových limitů emisní limit ve výši až 20 µg/m3.

[7]
Podle Metodického pokynu MŽP by výjimka „měla být vždy časově ohraničena a mělo by být zřejmé, že po uplynutí této doby bude zařízení provozování v souladu s požadavky BAT, bude nahrazeno novým, případně bude zcela vyřazeno z provozu.“ (str. 10 MP MŽP) Jinými slovy, provozovatel by měl v řízení prokázat, že má jasný plán, jak se zařízením po konci platnosti výjimky naloží. Provozovatel však v žádosti sám přiznává, že nemá žádnou představu, zda a za jakých podmínek bude zařízení v dalších letech provozováno. Provozovatel tedy postupuje v rozporu s Metodickým pokynem MŽP, když neuvádí, jakým způsobem bude zařízení provozováno po dobu výjimky a po jejím skončení. Žádost není dostatečně jasná, aby z ní mohl krajský úřad posoudit, jaký způsob dalšího provozu zařízení vlastně povoluje. Tento zásadní nedostatek jednak znemožňuje udělení výjimky a zároveň zcela kompromituje celé odborné posouzení, které je vystavěno na zjevně nepotvrzených východiscích.

[8] Dle údajů z registru smluv jde například o tyto dary:
6 000 000 Kč (15. 7. 2020)
2 000 000 Kč (15. 7. 2020)
5 000 ks respirátorů v hodnotě 232 300 Kč (27. 3. 2020)
2 000 000 Kč (3. 12. 2019)
3 500 000 Kč (10. 10. 2018)
2 000 000 Kč (13. 10. 2017)