fbpx
Násilné konflikty a klimatické změny: Projekt Evropské unie zkoumá možné souvislosti

Násilné konflikty a klimatické změny: Projekt Evropské unie zkoumá možné souvislosti

Evropská komise financuje projekt, který se zabývá souvislostmi mezi následky klimatických změn a násilnými konflikty. Hydroklimatická nebezpečí jako např. sucha či povodně mohou způsobit nebo i zostřit sociální pnutí a konflikty jak uvnitř států tak mezi nimi. Mohou se však také stát podnětem pro kooperaci a konstruktivní soužití.

Tento projekt s názvem CLICO byl zadán Research Directorate-General – institucí Evropské unie, která se zabývá výzkumem. Projekt je zaměřen tak, aby mohl ve svých výstupech vyplnit mezery v informacích o sociálních dimenzích a nebezpečích klimatických změn. Kromě toho mají být v jeho rámci definována doporučení, jak se těchto rizik vyvarovat a jak se na ně co nejlépe připravit.

Projekt je zaměřen na Středomořskou oblast, Blízký Východ a Sahel (oblast jižního okraje Sahary). Ty patří totiž k nejvíce postiženým a zranitelným světovým oblastem, kde se sucha a povodně vyskytují nejčastěji. 


Vytisknout