Ačkoliv se vláda ve svém programovém prohlášení zavázala vytvářet podmínky pro odklon od uhlí do roku 2033 [1], návrh Plánu spravedlivé územní transformace tento závazek téměř neodráží. Ve své nejnovější verzi [2] sice odkazuje na prohlášení vlády, avšak zároveň na Mostecku i Sokolovsku předpokládá těžbu uhlí po tomto datu.

Návrh plánu neuvádí odklon od uhlí v roce 2033 jako jasný cíl s konkrétními kroky. Uhelné kraje tak stále nemají jistotu, jak bude transformace probíhat.Ekologické organizace upozorňují, že jedině s jasně stanoveným cílem může transformace uspět.

Plán má zajistit úspěšnou přeměnu uhelných regionů. Ty na jeho základě budou čerpat 41 miliard korun z Fondu pro spravedlivou transformaci i další finanční prostředky z jiných zdrojů. Jeho nejnovější verzi předloží zítra (22. února) Ministerstvo pro místní rozvoj k projednání Transformační platformě [3].

Zároveň jasný cíl v odklonu od uhlí vyžaduje po ČR i Evropská komise, která bude transformaci financovat. Šéfka resortu, který bude operační program spravovat - ministryně životního prostředí Anna Hubáčková - tvrdí, že uhlí by mělo skončit už do roku 2030 [4]. Takový termín prosazují i ekologické organizace.

Vláda také dluží uhelným krajům novou Státní energetickou koncepci, která slíbený odklon od uhlí rozpracuje do konkrétního plánu a nastaví účinná řešení, zejména rychlý rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Zuzana Vondrová, odbornice na spravedlivou transformaci z Centra pro dopravu a energetiku, říká: „Vláda se vyjádřila k termínu konce uhlí, což se musí promítnout v plánech české energetické transformace. Bude však třeba vyjasnit i další parametry ozelenění průmyslu, abychom odvrátili sociální a hospodářský otřes v regionech. Stát by měl komunikovat, jak chce čelit energetické chudobě, jak chystá rozvíjet obnovitelné zdroje, jak podpoří samosprávy uhelných regionů, nebo jak se postaví k povinnostem velkých znečišťovatelů.“

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: “Kraje musí dostat jasný signál, na jaký termín konce uhlí se mají připravit. Aktuální návrh Plánu spravedlivé transformace není jednoznačný. V textu je dokonce odkazováno na doporučení Uhelné komise, které ovšem ani minulá vláda neschválila a vyzvala k hledání scénářů rychlejšího okolonu od uhlí. Jasné slovo k odklonu od uhlí řekla současná vláda - rok 2033. Plán je jedním z nástrojů, jak dodržet slovo. Další je například nová energetická koncepce celého státu a podpora rozvoje obnovitelných zdrojů energie.”

 

Tisková zpráva Centra pro dopravu a energetiku z 21. února 2022.

 

Poznámky pro editorky a editory:

[1] Programové prohlášení vlády říká: “Budeme vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033”.

[2] https://mmr.cz/getmedia/98d781b3-a5dc-49bf-95d9-da3bc1dc1a98/PSUT-aktualizace-draft-1-11_EK.pdf.aspx?ext=.pdf

[3] Transformační platforma je orgán, který se podílí na přípravě Plánu spravedlivé územní transformace https://dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/kohezni-politika-po-roce-2020/uhelne-regiony/plan-spravedlive-uzemni-transformace-(psut)/transformacni-platforma

[4] https://www.novinky.cz/domaci/clanek/hubackova-uhli-by-melo-skoncit-do-roku-2030-40381656