Německá vláda rozhodla, že Energeticko-klimatický fond bude financován z výnosů z aukcí emisních povolenek v rámci evropského systému ETS. Fond bude od roku 2013 disponovat 3 miliardami euro. Rychlý odklon od jádra vyžaduje v následujících letech značné investice do moderních technologií tak, aby byla zajištěna budoucí energetická bezpečnost Německa. Fond bude financovat mimo jiné výzkum nových způsobů uchovávání energie, přenosových sítí, elektromobilitu a projekty v rozvojových zemích.

 

Německý Fond má financovat tato opatření:

Výzkum obnovitelných zdrojů energie
Pokrok v této oblasti umožní uskutečnit energeticko-klimatická opatření účinněji, rychleji a levněji a zároveň zvýšit národní konkurenceschopnost.

Zásobníky energie a přenosové sítě
Změna v přístupu k výrobě energie nutně vyžaduje nové přenosové sítě a zásobníky, které pomohou zajistit energetickou bezpečnost a spolehlivost v dodávkách elektřiny. Pro výzkum a vývoj zásobníků elektřiny a tepla a dalších nosičů energie bude v první fázi do roku 2014 k dispozici celkem 200 milionů euro.

Energetická efektivita
Německá vláda chce ještě více rozšířit poradenské služby ohledně úspor energií v domácnostech.

Rekonstrukce budov za účelem snížení spotřeba energie
Podpora stavebních firem i majitelů domů ke snížení spotřeby energie budov. K docílení většího podílu rekonstruovaných budov bude rozpočet programu na rekonstrukci budov navýšen na 1,5 mld euro. Zároveň budou moci být náklady na rekonstrukci od roku 2012 odečteny z daní.

Elektromobilita
Fond bude financovat i vládní program na elektromobilitu. Do roku 2020 má po německých ulicích jezdit minimálně 1 milion elektromobilů, do roku 2030 dokonce 6 milionů. Za tímto účelem bude množství prostředků na výzkum a vývoj v této oblasti zdvojnásobeno na téměř 2 miliardy euro do roku 2013.

Finanční kompenzace pro energeticky intenzivní průmyslová odvětví
Zvýšená cena elektřiny bude pro energeticky intenzivní průmyslová odvětví od roku 2013 kompenzována tak, aby v těchto odvětvích nedošlo k ohrožení konkurenceschopnosti.

Podpora národní a mezinárodní ochrany klimatu a životního prostředí
Podpora projektů na ochranu klimatu jak v rozvojových, tak rozvíjejících se zemích, i zemích střední a východní Evropy. Projekty mají být inovativní a sloužit jako modelové pro další projekty.