Spolek‌ ‌Klimatická‌ ‌žaloba‌ ‌ČR,‌ který‌ ‌sdružuje‌ občany ‌nespokojené‌ ‌s‌ ‌dosavadní‌ klimatickou‌ ‌politikou‌ ‌České‌ ‌republiky,‌ předal české‌ ‌vládě‌ ‌předžalobní‌ ‌výzvu.‌ ‌Spolek‌ v současnosti tvoří 184 členek a členů,‌ ‌kteří‌ ‌se‌ ‌cítí‌ ‌být‌ ‌ohroženi‌ na svých právech ‌nečinností‌ ‌státních‌‌ orgánů‌ ‌v‌ ‌předcházení‌ ‌změně‌ ‌klimatu‌.‌

Zástupci spolku českou vládu vyzývají, ‌aby‌ ‌do‌ ‌30‌ ‌kalendářních‌ ‌dnů‌ ‌veřejně‌ ‌uznala,‌ ‌že‌ ‌existující‌ ‌strategické‌ ‌dokumenty‌ ‌(Politika‌ ‌ochrany‌ ‌klimatu‌ ‌v‌ ‌ČR, Vnitrostátní plán ČR v oblasti energetiky a klimatu nebo ‌Státní‌ ‌energetická‌ ‌koncepce‌ ‌ČR)‌ ‌nejsou‌ koncipovány a ‌naplňovány‌ ‌v‌ ‌souladu‌ ‌s‌ ‌českými‌ závazky‌ ‌vyplývajícími‌ ‌z‌ ‌Pařížské‌ ‌dohody, ‌ani‌ ‌s‌ ‌přijatým‌ ‌politickým‌ ‌cílem‌ ‌dosažení‌ klimatické‌ ‌neutrality‌ ‌EU‌ ‌do‌ ‌roku‌ ‌2050.‌

Dále‌ ‌spolek‌ ‌požaduje,‌ ‌aby‌ vláda ‌bezodkladně‌ ‌přijala‌ ‌nezbytná‌ ‌opatření‌ ‌na‌ ‌ochranu‌ ‌práv‌ ‌českých‌ ‌občanů‌ ‌ohrožených‌ ‌klimatickou‌ ‌změnou.‌ Jmenovitě, aby Česká republika podpořila ‌navýšení‌ ‌celounijních‌ ‌cílů‌ ‌snižování‌ ‌emisí‌ ‌skleníkových‌ ‌plynů‌ ‌do‌ ‌roku‌ ‌2030,‌ ‌přijala ‌‌scénáře‌ ‌pro‌ ‌útlum‌ ‌uhlí‌ do roku 2030 ‌‌a‌ ‌bezodkladné‌ ‌ukončení‌ ‌provozu‌ ‌nejstarších‌ ‌a‌ ‌nejšpinavějších‌ ‌elektráren‌, zahájila ‌přípravu ‌strategie‌ ‌pro‌ ‌dosažení‌ ‌klimatické‌ ‌neutrality‌ ‌v‌ ‌ČR‌ ‌do‌ ‌roku‌ ‌2050,‌ ‌či‌ ‌nastavila pravidla ‌pro‌ ‌zemědělské‌ ‌a‌ ‌lesní‌ ‌hospodaření‌ ‌tak,‌ ‌aby‌ ‌se‌ ‌zvyšovala‌ ‌kvalita‌ ‌půdy‌ ‌a‌ ‌její‌ ‌schopnost‌ ‌zadržovat‌ ‌vodu‌ ‌a‌ ‌poutat‌ ‌uhlík.‌

V‌ ‌případě,‌ ‌že‌ ‌tak‌ ‌vláda‌ ‌neučiní,‌ bude ‌spolek‌ ‌nucen na ochranu práv svých členů podat na‌ ‌českou‌ ‌vládu‌ ‌žalobu‌ ‌ke správnímu soudu. ‌‌Znění‌ ‌žaloby‌ ‌připravuje‌ ‌advokátní‌ ‌kancelář‌ ‌Frank‌ ‌Bold‌ ‌Advokáti.‌ ‌Podobné‌ klimatické žaloby už měly ‌úspěch‌ ‌například‌ ‌v‌ ‌Irsku‌, Francii ‌nebo‌ ‌Nizozemí.‌ Na konci listopadu byla procesně připuštěna stížnost šestice mladých Portugalců u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku na nedostatečnou klimatickou politiku členských států EU, Norska, Švýcarska, Velké Británie, Ruska, Ukrajiny a Turecka. https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/soud-zaloba-zmena-klima-krize-portugalsko-deti_2011301556_tzr

Citace:‌
“Páteční rozhodnutí Uhelné komise skončit s uhelnou energetikou až v roce 2038 je skandální a naprosto nedostačující. Vláda by měla zajisti konec uhelných elektráren do roku 2030. Dalším neméně důležitým krokem, dokazujícím, že Česká republika myslí ochranu klimatu vážně, by byla podpora navýšení klimatických cílů EU do roku 2030, o kterých budou jednat hlavy států na konci tohoto týdne. Žádáme proto vládu ČR, a konkrétně premiéra Babiše, aby na zmíněném summitu podpořili navýšení společných evropských cílů alespoň na 55% a bez použití tzv. offsetů. Bez tohoto ztratíme reálnou šanci alespoň se přiblížit cíli klimatické neutrality do roku 2050,” komentuje Martin Madej, člen rady spolku Klimatická žaloba.

“Nárůsty teplot a extrémnější počasí povede po celém světě k nárůstu negativních dopadů na zdraví lidí a také úmrtí. Tyto dopady se nevyhnou ani Česká republice. Jako lékařka mohu pomoci řešit následky, ale pro řešení klimatické krize je potřeba systémová  politické řešení. I proto jsem se přidala ke Klimatické žalobě, která má za cíl pomoci takovýchto změn dosáhnout, “ dodává  Šárka Mitlöhner, lékařka a členka spolku.

Kontakty:‌ ‌

Martin Madej, člen Rady spolku. Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 608 363 390.

Jakub Zamouřil, člen Rady spolku. Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel.: 732 388 988.

 

Tisková zpráva spolku Klimatická žaloba.