dopis od klimatických koalic a mobilizačních skupin mládeže

 

Zastupujeme stovky environmentálních a sociálních organizací sdružených v klimatických koalicích na národní úrovni i mládežnické klimatické organizace v různých zemích EU. Už řadu let mobilizujeme a snažíme se politickou reprezentaci upozorňovat na trvalé nebezpečí, které pro nás všechny představuje změna klimatu. Není třeba připomínat podrobnosti toho, co nám už dlouho sděluje věda. Zbývá nám jen několik let, během nichž můžeme změnit kurz a zabránit nárůstu teploty, který by způsobil dramatické změny s katastrofickými důsledky – museli bychom se naučit snášet vlny veder, problémy se zajištěním potravin, zdroji vody, ještě častější extrémy počasí a rozsáhlou migraci, které s sebou klimatická krize bude přinášet. A nezapomínejme ani na vážné ohrožení biodiverzity, které zásadně ovlivní naše zdraví i dostupnost obživy.

K tomu všemu, co nám hrozí, nás ještě navíc postihla vážná krize spojená s onemocněním COVID-19. Zarazila chod naší společnosti, otřásla hospodářským systémem a zpochybnila mnohé z dosavadních jistot. Hlavní prioritou teď bezesporu je, abychom se co nejrychleji z této krize vymanili, zajistili všem bezpečí a zavedli všechny potřebné prostředky, díky kterým se vyhneme sociálním problémům, jež ohrožují zejména ty nejslabší z nás.

Bylo by však strašnou chybou začít jakoby nic tam, kde jsme skončili. Tato krize nám ukázala, jak křehké je naše dosavadní fungování a jaká rizika ze sociálního a zdravotního hlediska skýtá pro znevýhodněné skupiny. Navíc ale dál zuří krize klimatická: podle statistik NASA byl tento březen druhým nejteplejším v historii měření! Můžeme vést debaty o tom, zda bude COVID-19 představovat hrozbu i v budoucnu, či ne. O tom, jak velkým nebezpečím je klimatická krize, ale vůbec sporu není.

Přestože se často vyjadřujeme kriticky, udělalo nám radost, že předsedkyně Evropské komise i předseda Evropské rady zdůraznili už na začátku mandátu, že stěžejním momentem pro vývoj EU bude tzv. Zelená dohoda pro Evropu. Krize spojená s pandemií COVID-19 nesmí tento plán ohrozit. Těší nás, že tuto naši myšlenku podporuje devatenáct členských států a řada známých osobností, europoslankyň a europoslanců. Nejsme ale naivní. Uvědomujeme si, že některé jiné členské státy a zájmové skupiny jako automobilový sektor nebo další průmyslové lobby vznášejí pod záminkou koronavirové krize požadavky, aby se zelené plány odložily.

Jako mládežnická a občanská hnutí žádáme Evropskou komisi a Evropskou radu, aby Zelenou dohodu nejen zachovala, ale také posílila, a to na základě poznatků, které lze vyvodit z ničivých událostí současné krize.

Zaprvé se objevilo zřetelné ponaučení, že když je to třeba, tak jde cokoliv. Tváří v tvář koronavirové hrozbě vlády zaváděly rozsáhlá karanténní opatření, prosazovaly nové normy chování a omezily hospodářskou činnost, aby ochránily obyvatelstvo. Podle řady odbornic a odborníků bude mít globální oteplení spojené s klimatickou krizí na zdraví lidí sice jiné, ale mnohem dramatičtější dopady než COVID-19. Když se nedávno objevila konkrétní a okamžitá hrozba, neváhali jsme přijmout potřebná opatření a chránit se. Na co tedy Evropa čeká se zavedením Zelené dohody, která je k vyřešení klimatické krize tak potřebná? Zelená dohoda navíc pomůže vytvořit pracovní místa, zlepší životní podmínky a zdraví. Jak ukázala studie vydaná v odborném časopisu Nature během krize, z ekonomického hlediska navíc pozitivně ovlivní prosperitu zemí.

Zadruhé potřebujeme „plán obnovy“ a zásadní je, aby vycházel z poznatků, které stojí i za zmíněnou Zelenou dohodou. Současná krize si žádá, abychom se vydali směrem udržitelnosti. Znamená to například ochranu biodiverzity, jejíž narušení je příčinou přispívající k šíření viru. Je třeba proměnit model zemědělství a zajistit, aby nestál na levné pracovní síle jako dosud. Musíme snížit znečištění – zejména ve městech, kde jeho vysoká míra zhoršovala nemocnost. Víme, co je v boji proti změně klimatu nezbytné: zásadní navýšení klimatických cílů pro rok 2030 blížící se nebo přesahující nejvyšší zvažované možnosti, mega-plán pro účinnější energetiku, a masivní investice do obnovitelných zdrojů a úložné kapacity.

V neposlední řadě je nutné, aby rozsah financování nového plánu obnovy byl ještě ambicióznější než jeho původní návrh před vypuknutím krize. V původní verzi se pohyboval pod hodnotami, které Evropský účetní dvůr shledal za nezbytné k poražení klimatické krize, a zdroje nebyly plně zajištěné. Podle (konzervativní) analýzy Mezinárodního měnového fondu představují dopady krize přibližně 8 % evropského HDP. Ať se nám to líbí nebo ne, budeme muset takové zdroje najít, abychom zabránili recesi a škrtům, které by zanechaly ve společnosti spoušť a připravily zázemí pro populistické protievropské strany. Krátkodobé zadlužení zřejmě bude nevyhnutelné a je třeba ho splatit dostatečnými vlastními zdroji, jimiž mohou být daně pro firmy či velký soukromý majetek nebo vyšší daně pro znečišťovatele. Hlavní ve výsledku je, aby šlo o přiměřené příjmy, které umožní vyrovnat se s klimatickou krizí a zajistit spravedlivý přechod pro pracující v těch sektorech, jejichž uhlíková náročnost není slučitelná s udržitelnou evropskou ekonomikou.

Všímáme si výrazných dělících linií a klademe si otázku, zde je stále ještě nutné připomínat, že klimatická krize nezná hranic?

My, mladí lidé, občanky a občané, vyzýváme naši politickou reprezentaci na evropské i národní úrovni, aby se konečně postavila největším výzvám tohoto století a učinila cílevědomé kolektivní rozhodnutí, které umožní Evropské unii utkat se se zdravotními, ekonomickými, sociálními i ekologickými problémy, do kterých nás dnešní prolínající se krize ženou. Pokud Evropa stále ještě má mít budoucnost, musí propojit tři nevyhnutelné zásadní principy: prosperitu, solidaritu a udržitelnost.

 

Signatáři

Alliance for Climate Justice, Rakousko

Aplinkosaugos Koalicija (Environmentální koalice, Litva)

Klimaatcoalitie (Klimatická koalice, Belgie)

Climate Action Coalition Bulgaria, (Koalice pro klimatickou akci, Bulharsko)

Klimatická koalice, Česko

Climate Action Network, Francie

Klima-Bündnis, (Klimatická aliance, Německo)

Koalicja Klimatyczna (Klimatická koalice, Polsko)

Climate Task Force Coalition, Maďarsko

Stop Climate Chaos Coalition, (Zastavte klimatický chaos, Irsko)

Plan B za Slovenijo (Plán B pro Slovinsko)

Youth For Climate (Mládež za klima, Belgie)

Fridays for Future, Bulharsko

Youth Climate Movement (Mládežnické klimatické hnutí, Slovinsko)