Klimatická koalice požaduje, aby průzkumné vrty na těžbu břidličného plynu nebyly na území České republiky povoleny a těžba metodou hydraulického štěpení (frakování) v České republice byla zákonem zakázána. Zároveň vyzývá představitele České republiky, aby se zasazovali o stejný zákaz na evropské úrovni a prosazovali chytřejší a odpovědnější přístup k náhradě konvenčních fosilních paliv: energetické úspory a rozvoj využívání obnovitelných zdrojů. Konkrétně Klimatická koalice navrhuje investovat část výnosů z aukcí emisních povolenek do energetických renovací českých domů a tím snížit spotřebu zemního plynu.  Snížíme tím zátěž životního prostředí i podíl České republiky na změně klimatu, jejíž dopady budou nejcitelnější pro obyvatele chudých zemí.