Nadace Global Warming Policy Foundation zveřejnila na svých stránkách článek s názvem „Přes 900 vědecky recenzovaných článků podporujících skepticismus ohledně lidmi zapříčiněného globálního oteplování“. Článek odkazuje na blog s více jak 900 články, které podle slov Nadace vyvracejí „znepokojení z důvodu negativního environmentálního nebo socio-ekonomického efektu globálního oteplování, většinou zveličeného jako katastrofálního".

Nicméně bližší prozkoumání databáze, které provedl Carbon Brief, odhalilo, že 9 z 10 nejvíce citovaných autorů má vazby na organizace, které jsou financovány společností ExxonMobil a ten desátý je jejich častý spoluautor. Těchto 10 nejplodnějších autorů je samo zodpovědno za 186 článků. Např. Sherwood B. Idso je autorem či spoluautorem 7% z celkových 938 článků. Je prezidentem Centra pro studium CO2, think-tanku, který je financován společností ExxonMobil. Druhým nejaktivnějším autorem v pořadí je Patrick J. Michaels s 28 články. Je známým klimaskeptikem, který přiznal, že je ze 40% financován naftovým průmyslem. Třetím je agrolog Bruce Kimball, který všechny články napsal společně se Sherwoodem B. Idso.

Tyto články mají být důkazem toho, že na světe existuje velké množství vědců, kteří odmítají vědecký konsenzus ohledně klimatických změn. Pokud se však seznam prozkoumá blíže, ukáže se, že články jsou tvořeny malou skupinou vědců, která je navíc placena naftovým průmyslem. Zkompilovat takovýto článek je navíc něco zcela odlišného od způsobu tvorby zpráv IPCC, které odkazují na tisíce vědeckých studií.

Články byly nejčastěji publikovány v časopise Energy and Environment, jehož ko-editorem je Benny Peiser, ředitel výše zmíněné Nadace. Průměrný impakt faktor tohoto časopisu je pouhých 0,42, tedy méně než 1 citace za 4 roky. Časopis Nature má pro srovnání impakt faktor asi 30.

Analýza dále ukázala, že ne všechny články se věnují lidské zodpovědnosti za globální oteplování, jak titulek tvrdí. A často nejsou ani klima skeptické. Několik dotázaných autorů s umístěním svého článku do takovéto databáze nesouhlasí a považují to za dezinterpretaci svých myšlenek. Proti tomuto umístění už se opakovaně a bez výsledku ohrazovali.

Jaký je tedy závěr? Existuje několik respektovaných vědců, kteří jsou skeptičtí ohledně člověkem způsobeného globálního oteplování. Ale neexistuje široká vědecká komunita, která  by se shodla na popírání globálních změn klimatu.

Zdroj: server Carbon Brief, Clear on Climate

http://www.carbonbrief.org/blog/2011/04/900-papers-part-two-using-our-paper-is-misleading

http://www.carbonbrief.org/blog/2011/04/energy-and-environment-%E2%80%93-%E2%80%9Cjournal-of-choice-for-climate-skeptics%E2%80%9D-part-iii-of-the-analysis-of-the-900plus-climate-skeptic-papers