Tisková zpráva spolku Klimatická žaloba ze dne 20. února 2023.
 
Dnes (20. 2. 2023) vydal Nejvyšší správní soud rozsudek ve věci Klimatické žaloby [1]. Svým rozsudkem NSS zrušil rozhodnutí Městského soudu v Praze a vrátil mu věc k přepracování s tím, že nenalezl důvody proč by ministerstva měla mít právní povinnost plnit nařízené cíle snížení emisí o 55% do roku 2030. Sepsali jsme k tomu následující rychlé vyjádření, které jsme rozeslali médiím: 
 
Klimatická žaloba se tímto rozhodnutím vrací zpět k městskému soudu. Nejvyšší správní soud v argumentaci uvedl, že není možné určit, jaký konkrétní závazek snížení emisí vyplývá pro ČR ze společného závazku EU k Pařížské dohodě. „Stejnou logikou pak ovšem česká ministerstva nemohou tvrdit, že ČR Pařížskou dohodu plní,“ řekl Jakub Zamouřil, člen rady spolku Klimatická žaloba ČR. 
 
Na podstatě naší žaloby se nic nemění a nadále jsme přesvědčeni, že žalovaná ministerstva klimatickou krizi neřeší dostatečně,“ doplnil Zamouřil. To koneckonců nerozporuje ani Nejvyšší správní soud. Ten v rozsudku neřekl, že by ČR své klimatické závazky nyní plnila. Jen odmítl, že by se Pařížskou dohodou stát přidal ke konkrétnímu závazku. Cíle EU na snížení emisí o 55 % do roku 2030 pak podle soudu nejsou závazné pro jednotlivé státy, ale pro Unii jako celek. Zároveň soud několikrát zdůraznil, že Česká republika nemá vlastní klimatický zákon, kterým by si určitý závazek dávala sama sobě.
 
Soudu jsme předložili několik odborných studií, které dokládají, že ČR nemá cíle a plány, které by odpovídaly spravedlivému podílu na globálním uhlíkovém rozpočtu. Toto jednání ministerstev je podle nás v rozporu s péčí dobrého správce a porušuje základní lidská práva českých občanů. Ministerstva by neměla pouze reagovat na to, co jim někdo nařídí, mají povinnost české občany před dopady změny klimatu proaktivně chránit,“ doplnil Zamouřil. 
 
Poznámky: