Naléhavost rychlého začátku skutečné ochrany klimatu i prospěšnost takové změny kursu  pro podnikání si dobře uvědomují vůdčí představitelé světového byznysu. Z jejich květnového summitu v Kodani (účastnili se i vrcholní politici) vzešla výzva, jejíž překlad je spolu s úvodní částí Souhrnné zprávy pro politické představitele, jehož je "Kodaňská výzva" přílohou, nyní dostupný jako sedmistránkový dokument.

V září vyšla studie zabývající se zásadními přírodními omezeními, z nichž ve třech případech jsme již přijatelnou míru překročili. Více viz: http://www.stockholmresilience.org/planetary-boundaries

Rovněž v září vyšlo (zatím jen elektronicky) shrnutí nových poznatků o probíhající změně klimatu i o projekcích do budoucna, pořízené jedním ze dvou zakladetů IPCC, totiž organizací UNEP. Publikace je vhodná pro začátečníky v oboru změna klimatu a angličtina.

Rozhovor s významným účastníkem fóra, vedoucím stejnojmenné studie http://www.denik.cz/ekonomika/skody-v-prirode-stoji-20091012.html