Dopady klimatické změny můžeme v Pacifiku pocítit naprosto zřetelně. Počty klimatických uprchlíků se zvyšují. Organizace "Climate Wise Women " se snaží tento jev monitorovat a informovat o konkrétních příbězích západní svět.

 

Tichomořský ráj s palmami a písečnou pláží je ohrožen stejně jako jeho obyvatelé. Ti se sice snaží bránit stavěním kamenných zdí, ale ne zcela to pomáhá. Půda je kvůli častým záplavám zasolená a nelze ji proto obdělávat.

Ursula Rakova z výše zmíněné organizace popisuje změny na Papuy-Nové Guiney: „Už 20 let ustupuje pevnina moři. Každý den jsou kořeny kokosových palem podemílány přílivem. Z moře vyplavené ryby nacházíme i na místech, která jsou od pobřeží poměrně vzdálená."

Lidé, kteří jsou nucení opustit své domovy, se cítí být světem ignorování. Jsou to především průmyslové státy, které klimatickou změnu způsobily, ale její dopady odnášejí nevinní.