Uplynul týden a tak jsme se ocitli právě v polovině letošní konference OSN o změně klimatu. Důležitější druhá polovina je ale stále před námi. Dnešek je světovým dnem na ochranu klimatu a je tedy na nás ukázat, co si přejeme, aby se v tom zbývajícím týdnu událo. Přečtěte si tento článek a přijďte na dnešní promítání do Bio OKO!

 

První týden vyjednávání zatím přinesl více výmluv, vykrucování a byznysu, než skutečné snahy o ochranu klimatu. Ze třech hlavních témat konference – pokračování Kjótského protokolu, přijetí nové globální dohody a naplnění Zeleného klimatického fondu, jsme nezaznamenali výraznější pokrok ani u jednoho z nich.

 

Kanada (společně s Japonskem a Ruskem) zřejmě definitivně pohřbila snahy o prodloužení systému z Kjóta a tak je možné, že se globální ochrana klimatu ocitne po roce 2012 právním vakuu. S takovouto situací se ale nelze jednoduše smířit. Dnešní den je tak ve znamení akcí po celém světě, které upozorňují právě na nutnost v kjótském systému pokračovat.

 

S vyjednáváním nové dohody do nevypadá o moc růžověji, nedočkáme se jí zřejmě dříve než v roce 2015, padají ale i termíny 2020 a později. Pokrok ale můžeme očekávat v otázce Zeleného klimatického fondu, tedy fondu, který bude financovat adaptační opatření v chudých zemích. V pátek jsme mohli číst nový návrh na jeho organizaci, je otázkou, jak se k němu postaví jednotlivé země. Prozatím se příliš nelíbí Spojeným státům, ale jejich postoj se může do konce konference změnit.

 

První týden vyjednávání ale většinou nepřináší velké výsledky, zajímavé dění můžeme očekávat spíše ke konci příštího týdne, kdy se do Durbanu sjedou ministři a premiéři jednotlivých zemí. Ti pak společně mohou odsouhlasit rozhodnutí, ke kterým nejsou vyjednavači oprávnění. To se ukáže zejména v otázce budoucnosti Kjótského protokolu.

 

Pokud se chcete dozvědět více o dění v Durbanu, ale i o dopadech změny klimatu na chudé komunity a o pohledu českých vědců na změnu klimatu, přijďte dnes do pražského kina OKO. Od 17:00 pořádáme promítání filmu The Broken Moon a debatu, v které vystoupí Helena Štorchová (bioložka), Marek Orko Vácha (3. LF UK), Petr Drbohlav (Člověk v tísni) a Klára Sutlovičová (Klimatická koalice). Vstupné 40,- Kč.