fbpx
Tající ledovce uvolňují zakázané toxické látky do ovzduší

Tající ledovce uvolňují zakázané toxické látky do ovzduší

Kvůli oteplování Arktidy dochází k uvolňování toxických látek, které byly po dlouhou dobu zadržené v ledu a studené vodě. Vědci varují, že množství jedů v polárních regionech je neznámé a jejich uvolnění by mohlo podkopat globální snahy o snížení množství těchto látek v životním prostředí.


Mezi takové chemikálie patří např. DDT, lindan, chlordan, PCB a hexachlorbenzeny. Všechny tyto chemikálie jsou známy pod jednotným označením perzistentní organické látky a jsou od roku 2004 zakázané Stockholmskou konvencí. Tyto látky mohou způsobovat rakovinu a poškození plodu.


V průběhu minulých desetiletí byly těkavé látky uloženy v ledu a studené vodě. Vědci z Kanady a Norska nyní zjistili, že globální oteplování tyto látky uvolňuje zpět do ovzduší. Ve  výzkumné stanici Zeppelin Svalbaard a v meteorologické stanici v severní Kanadě zkoumali toxické látky po období  1993 – 2009. Své výsledky publikovali v časopise Nature Climate Change .


Podle vědců je nadále potřeba zjistit, v jakém množství se v ledu toxické látky nacházejí, kolik se jich uvolní a kdy.

Podle:
http://www.nature.com/nclimate/journal/vaop/ncurrent/full/nclimate1167.html
http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/24/melting-arctic-ice-banned-toxins-pops


Vytisknout