Elektrárna Počerady vlastníka Pavla Tykače má mít dle dnes doručeného rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje [1] výjimku z nového celoevropského limitu na ochranu zdraví před nebezpečnou rtutí. Ať do poloviny roku 2025 by mohla vypouštět čtyřikrát více této látky, než limit stanovuje. Krajští úředníci zamítli i připomínky České inspekce životního prostředí, které žádaly průkazné měření emisí před stanovením výjimky a také postupné zpřísňování emisních limitů podle ekologizace jednotlivých bloků elektrárny místo plošné výjimky na 4 roky.

Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace považují rozhodnutí za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí [2] a zároveň nezákonné [3] a v rozporu s metodikou Ministerstva životního prostředí. [4] Proto v zákonné lhůtě 15 dnů podají odvolání k Ministerstvu životního prostředí a budou požadovat zrušení výjimky.

Uhlobaron Tykač uplatňuje podobnou strategii i v případě svojí druhé elektrárny Chvaletice, kde žádá 3,5-násobný limit pro rtuť a dokonce na 8 let. Výjimka byla krajskými úřady již dvakrát udělená a pokaždé zrušena ze strany MŽP pro nezákonnost. 

Ekologické organizace také nadále trvají na existenci systémové podjatosti krajského úřadu vůči firmám Pavla Tykače, které poskytují kraji finanční dary. V minulém roce po podání žádosti o výjimku se navíc přísun peněz znatelně zvýšil – z předchozích 2 až 3 milionů v předchozích letech na 8 milionů v loňském roce.

Zastaralé uhelné elektrárny Počerady a Chvaletice, které chce přes jejich obrovský negativní vliv na životní prostředí a klima jejich majitel provozovat dlouhodobě, vyrobily dohromady v roce 2020 6,6 TWh elektřiny. [4] Zatímco přebytek (vývoz) elektřiny činil 10,15 TWh. [5]

 

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl: 

“Úředníci kraje - který dostal o firem Pavla Tykače milionové dary - odmítli nejen připomínky ekologických organizací, ale také České inspekce životního prostředí a obcí přímo zasažených znečištěním z jeho uhelné elektrárny Počerady a vydali vyjimku na vypouštění čtyřnásobného množství jedovaté rtuti oproti novému evropskému limitu na ochranu zdraví. Výjimka je v rozporu s právními předpisy i metodickým pokynem MŽP. Proti jejímu vydání se odvoláme a budeme žádat její zrušení. Zastaralá elektrárna Počerady není pro výrobu elektřiny potřeba a měla by být co nejdříve odstavena.”

 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Délka výjimky v žádosti byla původně stanovená bývalým vlastníkem - firmou ČEZ - tak, aby po převzetí elektrárny v roce 2024 měl nový majitel rok a půl na instalaci nových filtrů a technologií. Uhlobaron Pavel Tykač převzal elektrárnu o tři roky dříve. Pokud by si ale někdo myslel, že po dřívějším převzetí stihne i dříve plnit emisní limity, bude na omylu. Krajští úředníci nezkrátili délku výjimky ani o tři roky, ani o rok, ba ani o týden. Elektrárna Počerady by měla být co nejdříve uzavřena a stát by ji neměl podporovat vydáváním nesmyslných výjimek.”

 

Tisková zpráva Hnutí DUHA a Greenpeace ČR z 12. dubna 2021.

 

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Lukáš Hrábek, Greenpeace, 603 443 140, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

 

Poznámky pro editory a editorky:

[1]https://www.greenpeace.org/static/planet4-czech-republic-stateless/2021/04/12830a07-elektrarna_pocerady_-_epoc_-_pz_30_ip_final-1.pdf 

[2]https://www.hnutiduha.cz/aktualne/studie-cechy-ohrozuje-jedovata-rtut-pomohlo-splneni-novych-limitu-pro-uhelne-elektrarny

[3] Není dán základní zákonný důvod dle § 14 odst. 5 písm. a) (geografická poloha) nebo b) (specifická technická charakteristika) zákona o integrované prevenci. Nejsou naplněny ani ostatní zákonné podmínky dle § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci (dochází k závažnému znečištění životního prostředí neboť jde o největší zdroj rtuti do ovzduší v ČR, není dosaženo vysoké úrovně ochrany životního prostředí neboť provozovatel chce 4 roky překračovat limit čtyřnásobně a žadatel neprokázal, že by snížení znečištění bylo nepřiměřeně drahé)

Další důvody: https://www.hnutiduha.cz/aktualne/vyjimka-z-limitu-na-ochranu-zdravi-pro-pocerady-byla-nezakonna-v-rozporu-s-metodikou-mzp

[4] Navržený emisní limit pro rtuť ve výši 28 µg/m3 je čtyřnásobkem emisního limitu dle závěrů o BAT (nejlepší dostupné techniky). Metodický pokyn MŽP (str. 4) říká „lze obecně považovat za vhodné dosažení hodnot, které byly v procesu tvorby příslušného BREF a závěrů o BAT akceptovány Evropskou komisí jako relevantní pro vymezenou skupinu zařízení, ale nebyly z nejrůznějších důvodů v BAT zohledněny – jedná se o tzv. accepted split views…“ Tyto „accepted split views“ stanoví jako nejvyšší přijatelný emisní limit pro Hg koncentraci ve výši 20 µg/m3. Navíc i lobbistické sdružení uhelných společností EURACOAL navrhovalo emisní limit ve výši až 20 μg/m3.

REVIEW OF THE BEST AVAILABLE TECHNIQUES (BAT) REFERENCE DOCUMENT FOR LARGE COMBUSTION PLANTS (LCP BREF) : Assessment of split view rationales, str. 121, dostupné online:

https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/b8b42dbc0c8637bac125773c0021a91e/22001c6610fa3e7bc1258368003e885c?OpenDocument

[5] Součet roční výroby je proveden na základě dat povinně zveřejňovaných elektrárenskými firmami dle Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 „O integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií “REMIT".

[6] http://www.eru.cz/documents/10540/6616306/Ctvrtletni_zprava_2020_IV_Q.pdf/ef32acbe-8093-4abd-a2cc-43ae3470bf96