Podle původního plánu měla vláda schválit doporučení Uhelné komise o konci spalování uhlí v ČR do konce minulého roku. Ani její dnešní jednání však nemá tento bod na programu. Boří se také předpoklad, že vláda jen formálně a jednohlasně potvrdí výstup z Uhelné komise - tedy odklon od uhlí v roce 2038. Kromě ministra životního prostředí (a jednoho z předsedů komise) Richarda Brabce odmítl rok 2038 veřejně již i ministr zahraničí Tomáš Petříček, který na Twitteru napsal: “Tolerovat uhlí až do roku 2038 je nesmysl. Na jednání vlády budu proti tomu, abychom se ho zbavovali až za 17 let. Naše děti si zaslouží žít v 21. století a vidět uhlí už jen od Mikuláše.” 

Rychle se také mění ekonomický výhled uhelného průmyslu, neboť cena emisní povolenky (která má zásadní vliv na to zda je výroba energie z uhlí zisková nebo prodělečná) se dostala na historické maximum (přes 33 Eur za tunu CO2), přitom podklady Uhelné komise kalkulovaly s cenou pouze 30 Eur ještě v roce 2030. A to zatím ještě neproběhla úprava obchodování s povolenkami, která bude provedena na základě zvýšeného celoveropského emisního cíle a opět způsobí růst ceny povolenky. Renomovaná konzultační společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF) spočítala, že takové zvýšení evropského cíle pro emise zvedne cenu povolenky do roku 2024 na 45 EUR a do 2030 již na 80 EUR. V této situaci je dle propočtů BNEF ekonomicky optimální odstavit uhelné zdroje v České republice do roku 2030 a většinu již do roku 2025.

Uhelná komise doložila možnost konce uhlí v roce 2033, ale zvolila většinově rok 2038, který je tedy ekonomicky nerealistický a také nezajistí adekvátní podíl ČR na plnění cílů Pařížské klimatické dohody.* Uhelná komise podle analýzy zpracované Hnutím DUHA ve spolupráci s Greenpeace, Frankem Boldem, Centrem pro dopravu a energetiku a asociací ekologických organizaci Zelený kruh, vydala 4. prosince 2020 nepodložené a fakticky nejasné doporučení k odklonu české energetiky od uhlí a nesplnila ani jeden ze šesti úkolů, které dostala do vlády. Zástupci ekologických organizací proto hlasovali proti a následně Uhelnou komisi opustili.

Ekologické organizace proto doporučují vládě ČR - která by měla výstup z Uhelné komise v blízké době projednávat - aby zejména nepřijala scénář odstavení uhlí do roku 2038 a naopak podpořila zkrácení termínu na realističtější rok 2033.


Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA a bývalý člen Uhelné komise, řekl:
“Doporučení Uhelné komise měla vláda schválit do konce roku, ale nestihne to ani dneska. Už týden po hlasování komise bylo její usnesení notně okoralé a teď je zcela nepoživatelné. Počítá s cenou emisní povolenky - hlavního faktoru vyřazování uhlí z energetiky - 30 Eur až za deset let, přitom už dneska je cena přes 33 Eur. Děkuji panu ministru zahraničí Tomáši Petříčkovi, že na to upozornil a - stejně jako dříve ministr životního prostředí Richard Brabec - rok 2038 veřejně odmítá. Vláda se nemusí nepovedeným doporučením Uhelné komise řídit a schválit konec uhlí v roce 2033 či dříve, česká energetika to dle podrobných modelování zvládne.”

Lukáš Hrábek z Greenpeace říká:
“Je naprosto nezbytné, abychom v klimatické krizi skoncovali s uhlím co nejdříve. Podle expertů a analytiků je navíc jasné, že cena emisní povolenky prudce poroste a že uhelný byznys bude mít problém přežít rok 2030 i z ekonomického hlediska. S proměnou energetiky a spravedlivou transformací uhelných regionů musíme začít nyní, když na to notabene ještě dostaneme z Evropy. Někteří ministři to chápou a budou na vládě podporovat dřívější termín konce uhlí.”

* Rok 2038 je příliš vzdálený vzhledem k cílům ochrany klimatu. Konec spalování uhlí v roce 2033 se blíží propočtům, které ukazují, že by vyspělé země měly s uhlím končit v roce 2031, abychom nepřesáhli náš uhlíkový rozpočet, tedy nevypustili celkově více emisí, než kolik si ještě můžeme dovolit, abychom udrželi růst teploty na relativně bezpečné úrovni a splnili cíle Pařížské klimatické dohody https://climateanalytics.org/briefings/coal-phase-out/

 

Společný tiskový komentář  Hnutí DUHA a Greenpeace.