Kypr se jako předsednická země EU chce v environmentální oblasti zaměřit především na dodávky vody a na přípravu jednání o klimatu, jež se uskuteční v katarském Dauhá ke konci letošního roku. Zelené priority středomořského ostrova, který se předsednictví EU ujal 1. července po Dánsku, agentuře Reuters představil kyperský ministr zemědělství, přírodních zdrojů a životního prostředí Sofoclis Aletraris.
 

Nakládání s vodou je mezi prioritami Kypru ze zcela pochopitelných důvodů. Země opakovaně čelí vážným obdobím sucha, v roce 2008 dokonce musela vodu dovážet z Řecka. Evropská komise by v listopadu měla představit tzv. Podrobný plán pro evropské hospodaření s vodou, k čemuž se Kypr chystá uspořádat konferenci a představit hlavní doporučení tohoto dokumentu. Podle Evropské komise by měl plán obsahovat návrhy, jak s vodou hospodařit do roku 2020. Měl by být založen na rozboru, jehož součástí bude hospodářské a klimatické modelování pro období až do roku 2050.

Pro Kypr je zajišťování dostatečných dodávek vody velice nákladné. Země se navíc ocitla podobně jako mnohé další "jižní" státy Evropy ve finanční krizi a těsně před převzetím předsednictví požádala o 10 miliard eur ze záchranného fondu EU pro svůj finanční sektor. To však podle ministra Sofoclise Aletrarise zemi neodradí od prosazování environmentání agendy. "Environmentální otázky jsou důležitější než ty ekonomické," řekl Sofoclis Aletraris agentuře Reuters.

Kypr musí kvůli zajištění svých potřeb odsolovat mořskou vodu, slouží mu k tomu čtyři zařízení a další dvě jsou ve výstavbě. Odsolování je přitom podle kritiků velmi energeticky a finančně náročné, navíc mají odpady z odsolování dopady na moře v místě vypouštění. Podle kyperského ministra jsou však tyto dopady pečlivě monitorovány. "Přípouštím, že odsolování má (vysoké) finanční náklady a dopady na životní prostředí. Ale Kypr je malý ostrov obklopený mořskou vodou. Nemáme jiné alternativy a nemůžeme si dovolit znovu ty samé problémy, jaké jsme museli podstoupit v roce 2008," uvedl Sofoclis Aletraris.

O lepším nakládání s pitnou vodou a o zvyšování její kvality evropští ministři životního prostředí už na Kypru diskutovali o právě uplynulém víkendu. Debatovali rovněž o adaptacích na klimatické změny. Během kyperského předsednictví totiž proběhne další z každoročních konferencí Rámcové úmluvy OSN o změnách klimatu, tentokrát v katarském Dauhá. Kypr by se přitom právě na adaptace na klimatické změny chtěl více zaměřit. Ministr Sofoclis Aletraris agentuře Reuters řekl, že mezi priority jeho země naopak nepatří snaha o hlubší změnu evropského systému obchodování s povolenkami na vypouštění skleníkových plynů.

V průběhu kyperského předsednictví se rovněž bude diskutovat o rozpočtu EU na roky 2014 až 2020. Z rozpočtu přitom největší díl ukusuje společná zemědělská politika. Podle kyperského ministra by přitom právě evropské zemědělství potřebovalo "ozelenit", což by mohlo být spojeno právě s debatou o rozpočtu.

Kyperský ministr by měl dnes a zítra představit priority své země v Evropském parlamentu, a to postupně výborům pro zemědělství a rozvoj venkova (úterý 10. července v 11 hodin), pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (úterý 10. července 15 hodin) a pro rybolov (středa 11. července 15 hodin).

 

Zdroj: Ekolist.cz, http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/voda-a-adaptace-na-klimaticke-zmeny-to-jsou-hlavni-zelene-cile-kypru-v-cele-eu