Praha/Brusel, 23.9.2021 -  Investice do fosilního plynu nejsou udržitelné a slučitelné s ochranou klimatu. Více než 150 nevládních organizací na základě analýzy Mezinárodní agentury pro energii (IEA) žádají vyřazení plynu z Udržitelné taxonomie EU. Připojily se k otevřenému dopisu, který dnes představitelům Evropské unie zaslal Světový fond na ochranu přírody (WWF). Z českých organizací dopis podepsalo Centrum pro dopravu a energetiku, Společnost pro trvale udržitelný život a Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci.

Aby bylo možné udržet průměrné oteplení planety co nejblíže hranici 1,5°C, jak se státy zavázaly v Pařížské dohodě, je nutné přestat podporovat nové investice do fosilního plynu. Takový je závěr květnové zprávy Mezinárodní agentury pro energii Net Zero by 2050, která se zabývala přechodem k bezemisní energetice a dosažení klimatické neutrality do roku 2050. Státy by se podle jejích zjištění neměly po roce 2021 zavazovat k žádným dalším investicím do fosilních paliv.

Dalším milníkem na cestě k bezemisní budoucnosti je podle IEA dosažení stoprocentně bezemisní výroby elektřiny do roku 2035 v rámci zemí OECD a do roku 2040 globálně. V tomto časovém horizontu by tak mělo dojít k odklonu od spalování ropy a plynu k výrobě elektřiny. Odklon od uhlí by měl podle zprávy nastat ještě dříve. Co se týká výroby tepla, je podle IEA třeba přestat prodávat nové kotle na fosilní paliva po roce 2025. Závěry zprávy se shodují se závěry Evropské komise, která předpokládá nutné snížení spotřeby fosilního plynu o 30% v roce 2030.

Organizace proto v otevřeném dopise vyzvaly Evropskou unii k tomu, aby plyn nebyl součástí Udržitelné taxonomie EU. Jejím cílem je zavést pravidla pro udržitelné a transparentní investice.

Šimon Batík, projektový manažer Centra pro dopravu a energetiku, řekl: “Každá další investice do plynové infrastruktury ohrožuje budoucnost čisté energetiky. V současné chvíli jsme na rozcestí a rozhodnutí podporovat plyn na úkor obnovitelných zdrojů představuje značné riziko. Tato rizika jsou jak bezpečnostní kvůli závislosti hospodářství na ruských dodávkách plynu, tak klimatická z důvodu budování emisně náročné energetické infrastruktury.”

Jiří Dlouhý, předseda Společnosti pro trvale udržitelný život, řekl: “Analýza životního cyklu plynu ukazuje, že při započtení úniků při těžbě plynu je jeho využívání jen o trochu méně škodlivé klimatu, než využívání uhlí. Závazek uhlíkové neutrality v roce 2050 nelze v žádném případě splnit při spalování plynu. Investice do plynu tedy znamenají mrhání prostředky, které budou třeba pro skutečně čisté technologie. Plynové technologie jsou technologie minulého a předminulého století. Zatímco my potřebujeme skutečné inovace, které nám pomohou dosáhnout uhlíkové neutrality.”

Radek Kubala, výzkumník a kampaněr v organizaci Re-set, řekl: “Energetické firmy se snaží přecházet z uhlí na plyn. Nicméně v případě velkých investicí do výstavby nové plynové infrastruktury hrozí, že budeme na další desítky let uvěznění v závislosti na dalším fosilním palivu, které ničí klima a naší společnou budoucnost. Pokud Evropská unie myslí svou politiku ochrany klimatu vážně, pak musí plyn z Udržitelné taxonomie EU vyřadit.”

 

Tisková zpráva Centra pro dopravu a energetiku, Společnosti pro trvale udržitelný život a Re-set: platformy pro sociálně-ekologickou transformaci ze dne 23. 9. 2021.