Klimatická koalice pořádá v rámci nově řešené projektu Zdraví a klimatická změna webinář pro veřejnost.

Přijďte se dozvědět o souvislostech lidského zdraví a překročení planetárních mezí v českém kontextu. Probereme vlny horka jako jeden z projevů změny klimatu, dopady úbytku biodiverzity a rychle rostoucí problém chemického znečištění. Součástí bude i debata o možnostech řešení na individuální a systémové úrovni.
 
 
𝗣ř𝗲𝗱𝗻áš𝗲𝗷í𝗰í:
MUDr. Anna Kšírová
Dr. Marie Bourne
MUDr. Klára Matoušková, Ph.D.

Obsah:
1) 𝗣𝗼𝗰𝗵𝗼𝗽𝗲𝗻í 𝗸𝗿𝗶𝘇𝗲 𝘃𝗹𝗻𝘆 𝘃𝗲𝗱𝗲𝗿: Zjistěte, jaká zdravotní rizika představují rostoucí teploty a extrémní vedra.
2) Ú𝗯𝘆𝘁𝗲𝗸 𝗯𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗸é 𝗿𝗼𝘇𝗺𝗮𝗻𝗶𝘁𝗼𝘀𝘁𝗶 𝗮 𝗹𝗶𝗱𝘀𝗸é 𝘇𝗱𝗿𝗮𝘃í: Dozvíte se více o složitých souvislostech mezi úbytkem biologické rozmanitosti a následky pro lidské zdraví.
3) 𝗖𝗵𝗲𝗺𝗶𝗰𝗸é 𝘇𝗻𝗲č𝗶š𝘁ě𝗻í – 𝗻𝗲𝘃𝗶𝗱𝗶𝘁𝗲𝗹𝗻é 𝗵𝗿𝗼𝘇𝗯𝘆 𝗽𝗿𝗼 𝘇𝗱𝗿𝗮𝘃í: Objevte skrytá nebezpečí všednodenních chemických látek a jejich dopady na lidské zdraví.
 
Webinář proběhne na platformě 𝗭𝗼𝗼𝗺.
 
Akce je součástí projektu ZDRAVÍ A KLIMATICKÁ ZMĚNA (Klimatické vzdělávání pro zdravotníky a osvěta ohledně vlivu klimatické změny na zdraví). Tento projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy.