(Za úvodní fotku děkujeme autorovi Petru Zewlakk Vrabcovi.)

V pondělí 5. června, na světový den životního prostředí, začal i Týden pro klima 2023. Celý týden se budou po České republice konat akce související s problematikou klimatické krize a ochrany klimatu. Akci pořádá Klimatická koalice v úzké spolupráci s Ekumenickou akademií. 

Týden pro klima je otevřená platforma, do které se může s vlastní akcí zapojit každý. Pořadateli jednotlivých akcí bývají jednotlivci, skupiny lidí, místní spolky, instituce veřejné sféry, města, knihovny a další. Každý rok se zapojují také členské organizace Klimatické koalice. Hned 5. června odpoledne proběhlo například vyhlášení soutěže kreslených vtipů Ekofór, které je součástí oslav 50. narozenin Hnutí Brontosaurus. V Brně se mohli diváci vydat pro změnu na přednášku Hnutí DUHA o tom, jak vytvořit pestrou a odolnou lesní krajinu i v Česku. Kompletní program na celý týden najdou zájemci na webové stránce tydenproklima.cz

Tématem letošního Týdne pro klima je deforestace

Nedávno vydaná zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu klimatu (IPCC) ukazuje, že podobně důležitou roli jako energie ze slunce nebo větru musí sehrát při snižování emisí v následujících letech i důsledná ochrana ekosystémů. Letošní ročník Týdne pro klima si proto důkladněji posvítí na téma DEFORESTACE! Suchozemské ekosystémy zadržují 3,3 bilionů tun uhlíku. Ničení a proměny ekosystémů, hlavně pak deforestace, vedou k uvolňování tohoto uhlíku do atmosféry. Jsou zodpovědné za 6 % emisí skleníkových plynů (3-4 Gt CO2eq). Jedním z dílků řešení klimatické krize musí být proto i stopka dalšímu odlesňování! 

Deforestaci můžeme zbrzdit tím, že omezíme spotřebu produktů spojených s odlesňováním, ideálně systémově. EU už dělá první krok, přijala tzv. deforestační zákon. Dovoz do Evropské unie se nově nesmí podílet na odlesňování. Jak to zajistit? Skot, kakao, káva, palmový olej, sója, dřevo, kaučuk, dřevěné uhlí a výrobky z potištěného papíru, které se dovážejí do EU, budou muset být získávány udržitelně. 19. dubna 2023 prošel Evropským parlamentem nový zákon EU o deforestaci. V dohledné době by jej měla ratifikovat i Česká republika. 

Zákon EU proti deforestaci. Jak se zapojí Česko?

Zákon má ale mezery a nedostatky. Chrání sice tropické deštěné lesy, zapomněl ale na jiná území se stromovými nebo keřovými porosty (other wooded lands). Hrozí proto, že se destruktivní aktivity zemědělství provozovaného na úkor cenných ekosystémů přesunou právě sem. Možností k nápravě bude revize zákona, která proběhne příští rok. Na seznam by také v budoucnu měly přibýt i další komodity.      

Zákon znamená nová pravdila především pro firmy. Středně velké a velké firmy mají přibližně 18 měsíců na to, aby nová pravidla zavedly. Malé firmy budou mít časovou lhůtu pro implementaci delší. Na národní úrovni je třeba zejména vytvořit "kontrolní instituci", která by zajistila nezávislou kontrolu dodržování nových pravidel a nastavila režim případných sankcí. Nastavení národní kontroly je do značné míry v rukou národních veřejných správ. V Česku má za zavedení této legislativy do praxe zodpovědnost zejména Ministerstvo zemědělství. I Česko tak v nejbližších měsících spolurozhodne o tom, jak úspěšně se podaří odlesňování planety zamezit! 

Týden pro klima jsme proto odstartovali happeningem Requiem za oběti odlesňování, v rámci kterého jsme před Ministerstvem zemědělství předali své požadavky vedoucímu sekce lesního hospodářství Patriku Mlynářovi. Upozornili jsme tak, že budeme český přístup k celosvětové deforestaci bedlivě sledovat!  

Víc k tématu najdete na webu tydenproklima.cz.

Podpis pro klima: Držme slovo!

Letošní Týden pro klima podpoří i aktuální klimatickou podpisovou kampaň s názvem Držme slovo!, kterou spustil FoRS - České fórum pro rozvojovou spolupráci. Na webu drmzeslovo.cz mají lidé možnost svým podpisem vyzvat vládu, aby přijala spoluzodpovědnost za změny klimatu i v nejzranitelnějších částech světa, aby se postavila za klimatickou spravedlnost v mezinárodních jednáních a aby zvýšila české finanční příspěvky do klimatických fondů.