Nejnovější vědecké poznatky zpochybňují všeobecně sdílenou shodu, že hranice pro globální oteplení o 2º Celsia je pro lidstvo bezpečná. Článek Hansena a Sato zkoumal podobu klimatu na Zemi před stovkami tisíc let, kdy emise skleníkových plynů byly na koncentraci, která je podle EU a UNFCCC pro lidstvo bezpečnou, tj. 450 ppm CO2. Závěry studie jsou ale šokující: „Oteplení o 2º Celsia a koncentrace 450 ppm CO2 jsou receptem na katastrofu“, tvrdí autoři. Studie obsahuje silné varování pro evropské politiky. Pokud jsou její závěry správné, znamená oteplení o 2º Celsia vzrůst hladiny moře o několik metrů. „Je těžké předjímat, v jakém časovém rozmezí může vzrůst hladiny nastat, ale stanovit si dvoustupňové oteplení jako cíl je bláznivé“.

Další studie, která byla zveřejněna před pár dny Mezinárodním programem pro monitorování a hodnocení arktických oblastí, zjistila, že pozitivní zpětná vazba již nyní zvyšuje rychlost oteplování arktických oblastí a tím i rychlost tání ledu. Díky tomu by ke konci století mohla být hladina moře o 1,6 metru vyšší. Taková situace by si vynutila velice nákladná adaptační opatření pro mnoho evropských států. Může se také stát, že opatření nebudou dostatečně účinná a Evropa se bude muset trvale vzdát části své půdy ve prospěch moře.

Časopis Science zveřejnil minulý týden výzkumný článek, který hledal souvislost mezi oteplováním Země a produkcí potravin i jejich cenou. Výnosy kukuřice a pšenice poklesly celosvětově o  3,8 % a 5,5 % ve porovnání se stavem, jaký by byl bez globálního oteplování. Nižší úroda a vyšší ceny potravin jsou tak dalšími hrozbami pro budoucnost lidstva.

Tyto články jsou jen malou ukázkou z mnoha vědeckých studií, které na problém upozorňují již desítky let. Ekologické organizace jsou proto šokovány nečinností politiků a požadují, aby cíl pro snižování emisí skleníkových plynů v EU do roku 2020 byl zvýšen minimálně na 30%.