NASA zveřejnila vizualizaci globálního oteplování od roku 1880 po současnost

NASA zveřejnila vizualizaci globálního oteplování od roku 1880 po současnost

Americký Národní úřad pro letectví a kosmonautiku (NASA) v nedávné době zveřejnil působivou vizualizaci, která ukazuje změny teplot od roku 1880. Rok 2011 byl sice oproti předchozímu roku o něco chladnější, přesto nelze pochybovat o tom, že...

Dánsko chce stanovit emisní cíl EU pro rok 2030

Dánsko, předsedající od ledna Evropské unii, zařadilo do programu rady ministrů životního prostředí stanovení emisního závazku pro rok 2030. Tím...

Změna klimatu na Zemi už posunula teplotní průměry

Dlouhodobé teplotní průměry se brzy změní – teploty v posledních 35 letech byly vždy vyšší. Loňský rok, i když nepatřil k nejteplejším, trend...

Množství metanu uniká z arktických vod přímo do atmosféry

Nepříjemné zjištění publikovali vědci, kteří udělali průzkum na ruském dálném východě. Z vod Severního ledového oceánu zde v několika oblastech...

Nepřímé emise nahrávají potřebě energetických úspor

Domácnosti se v EU podílejí na produkci čtvrtiny emisí skleníkových plynů spojených se spotřebou energie. Poukazuje na to analýza, kterou nedávno...

Vyhlídky pro Česko jsou hodně horké

Přední čeští klimatologové přicházejí s důrazným varováním: do konce století se klima v České republice výrazně promění. Bude větší sucho a také...

Tající ledovce ohrožují tulení populaci

Kanada čelí novým výzvám k ukončení vybíjení tuleních mláďat. Počet tuleních mláďat totiž dramaticky klesl kvůli úbytku ledu na moři v průběhu...

Pravda vítězí pomalu

Velké změny pohledu na náš svět se neprosazují snadno a rychle. Jednu takovou změnu započal svým dílem Mikuláš Koperník (převratnou knihu...

Cyklisté, jezděte více na kolech, přispějete k redukci emisí skleníkových plynů

Pokud by všichni Evropané jezdili na kole stejně často jako Dáni, Evropská unie by se o více než čtvrtinu přiblížila cíli snížit emise...

Durban - záchrana vyjednávání, ale ne planety

Ač média povětšinou hodnotí závěry klimatické konference jako úspěch, konference k řešení problému klimatické změny příliš nepřispěla. Došlo sice...

Klimatické konference - přehled hlavních dohodnutých bodů

PRODLOUŽENÍ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU: Byla prodloužena platnost Kjótského protokolu, jehož první fáze snížení emisí se uskutečňuje od roku 2008 do...