EU: Rekordní nárůst emisí CO2

EU: Rekordní nárůst emisí CO2

Výzkumné centrum EU Joint Research Centre zveřejnilo novou studii dokládající 45% nárůst globálních emisí CO2 mezi lety 1990 a 2010. Ani zvýšená spotřeba obnovitelných zdrojů, využívání jaderné energetiky a zlepšení energetické efektivity není...

Evropa vypouští do ovzduší víc skleníkových plynů, než říkají statistiky

Evropské chemičky vypouštějí do atmosféry větší objemy fluorovaných uhlovodíků (známých také jako F-plyny), než uvádějí. Vyplývá to ze zprávy...

EU může navrhnout prodloužení platnosti Kjótského protokolu

EU na příští klimatickou konferenci OSN, která se bude letos konat v jihoafrickém Durbanu, přijde možná s návrhem prodloužit platnost Kjótského...

Klimatické změny zodpovědné za sklizňové ztráty?

Globálně stoupající teploty v posledních 30letech jsou zodpovědné za nižší výnosy obilovin a stoupající ceny potravin. K tomuto názoru nyní...

Arktický led taje rekordním tempem

V oblasti letos zaznamenali třetí nejteplejší léto od roku 1936, kdy se hodnoty začaly měřit. Rozsah ledového příkrovu je v některých regionech...

Teorie globálního oteplování je z roku 1896

Média v pátek 29.7. mylně informovala, že vyšetřovaný americký vědec Charles Monnett je zakladatel teorie globálního oteplování. Její zakladatel...

Tající ledovce uvolňují zakázané toxické látky do ovzduší

Kvůli oteplování Arktidy dochází k uvolňování toxických látek, které byly po dlouhou dobu zadržené v ledu a studené vodě. Vědci varují, že...

Europarlament vyšší klimatický závazek nepodpořil

Poslanci Evropského parlamentu v úterý nepodpořili navýšení cíle, který si EU vytyčila v oblasti redukce emisí skleníkových plynů do roku 2020....

Stoupání hladiny moře nutí obyvatelé tichomořských ostrovů přestěhovat se

Dopady klimatické změny můžeme v Pacifiku pocítit naprosto zřetelně. Počty klimatických uprchlíků se zvyšují. Organizace "Climate Wise Women " se...

Rok 2010 znamenal nejvyšší emise CO2

V poslední době jste mohli zaznamenat smršť nových informací o změně klimatu. Nejzávažnější z nich říká, že světové emise skleníkových plynů...

Německo bude od roku 2013 financovat „Energeticko-klimatický fond“ pomocí výnosů z emisních povolenek

Německá vláda rozhodla, že Energeticko-klimatický fond bude financován z výnosů z aukcí emisních povolenek v rámci evropského systému ETS. Fond...