Tající ledovce ohrožují tulení populaci

Tající ledovce ohrožují tulení populaci

Kanada čelí novým výzvám k ukončení vybíjení tuleních mláďat. Počet tuleních mláďat totiž dramaticky klesl kvůli úbytku ledu na moři v průběhu zimních měsíců. Studie vědců z Duke Univerzity a Mezinárodního fondu pro zvířecí pohodu popisuje...

Pravda vítězí pomalu

Velké změny pohledu na náš svět se neprosazují snadno a rychle. Jednu takovou změnu započal svým dílem Mikuláš Koperník (převratnou knihu...

Cyklisté, jezděte více na kolech, přispějete k redukci emisí skleníkových plynů

Pokud by všichni Evropané jezdili na kole stejně často jako Dáni, Evropská unie by se o více než čtvrtinu přiblížila cíli snížit emise...

Durban - záchrana vyjednávání, ale ne planety

Ač média povětšinou hodnotí závěry klimatické konference jako úspěch, konference k řešení problému klimatické změny příliš nepřispěla. Došlo sice...

Klimatické konference - přehled hlavních dohodnutých bodů

PRODLOUŽENÍ KJÓTSKÉHO PROTOKOLU: Byla prodloužena platnost Kjótského protokolu, jehož první fáze snížení emisí se uskutečňuje od roku 2008 do...

Postřehy z posledního dne konference

Summit v Durbanu se chýlí ke svému konci a má velkého konkurenta v Bruselu. Konference zřejmě skončí tradičně v ranních...

Globální oteplování mění mapu britského pobřeží

Londýn - V souvislosti s globálním oteplováním a stoupáním hladin moří burcují svět hlavně představitelé nízko položených přímořských zemí a...

Světový den na ochranu klimatu je tu

Uplynul týden a tak jsme se ocitli právě v polovině letošní konference OSN o změně klimatu. Důležitější druhá polovina je ale stále před námi....

Starostové ukazují, že šetřit se dá i bez evropských směrnic

Členové Paktu starostů, iniciativy, do níž jsou zapojeny více než tři tisícovky starostů z různých evropských měst, se tento týden v Bruselu...

UNEP: cíle oteplení planety pod 2°C lze stále ještě dosáhnout, musíme ale jednat hned

Program OSN na ochranu životního prostředí (UNEP) vydal novou zprávu, která hodnotí dosavadní klimatické politiky a jejich reálný přínos pro...

Šance na novou klimatickou dohodu?

Komentátoři se vesměs shodují, že vyhlídky na novou celosvětovou klimatickou dohodu jsou mizivé. Velcí světoví hráči vyjednávání o dohodě...