Nadcházející rozpočet EU: investice do vlastní udržitelné budoucnosti?

Nadcházející rozpočet EU: investice do vlastní udržitelné budoucnosti?

Návrh evropského dlouhodobého rozpočtu podporuje zelenou ekonomiku, je ale potřeba pohlídat, aby snižování emisí nezůstalo jen na papíře, píše Barbora Urbanová. Autorka je ředitelkou nevládní neziskové organizace Centrum pro dopravu a...

Zvláštní zpráva IPCC ke globálnímu oteplení o 1,5°C

Nová vědecká zpráva nastiňuje scénáře udržení globálního oteplení na 1,5 °C Společná tisková zpráva Mezivládní panel pro změnu klimatu...

Certifikované dřevo FSC dovážíme ze zahraničí, zatímco české dřevo hnije na skládkách

Dnes se uskutečnil v Poslanecké sněmovně kulatý stůl „Lesní certifikace FSC ČR jako nástroj pro zvýšení přidané hodnoty českého dřeva”, který...

Příští rozpočet EU musí podpořit ochranu klimatu

Předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker dnes dostal společný dopis široké skupiny organizací, v němž ho žádají, aby zajistil, že příští...

Česká republika ratifikovala Pařížskou dohodu

Podpisem prezidenta se Česká republika jako poslední země Evropské unie přidala k dalším 167 zemím, které již ratifikovaly Pařížskou...

Jak je to s podporou uhlí a OZE v zemích G20

Podle nové studie jde na fosilní projekty čtyřikrát více veřejných peněz než na OZE. Mezi lety 2013 až 2015 vydaly země skupiny G20 téměř...

Ochrana klimatu není extremismus

Politologové, akademici, osobnosti veřejného života i takřka všechny české ekologické organizace podpořily výzvu „Ochrana klimatu není...

Osm odstavců o klimatické změně

Stav vědeckého poznání o klimatické změně a role Česka – osm odstavců pro každého. Krátké shrnutí všech doposud známých faktů o klimatické změně...

Společné mezinárodní prohlášení meteorologických institucí o globálním klimatu

Mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí u příležitosti Dne Země vydalo Společné prohlášení o...

Uhlíková stopa - kalkulačka

Spočítejte uhlíkovou stopu své domácnosti na www.uhlikovastopa.cz Bezplatná uhlíková kalkulačka vám umožní odhadnout emise skleníkových...

Změna klimatu, dopady a zranitelnost v Evropě 2016

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, která informuje o dopadech klimatické změny na evropský region. Změna klimatu,...