Jak je to s podporou uhlí a OZE v zemích G20

Jak je to s podporou uhlí a OZE v zemích G20

Podle nové studie jde na fosilní projekty čtyřikrát více veřejných peněz než na OZE. Mezi lety 2013 až 2015 vydaly země skupiny G20 téměř čtyřikrát více peněz na projekty spojené s fosilními zdroji než na čisté technologie. Analýza...

Ochrana klimatu není extremismus

Politologové, akademici, osobnosti veřejného života i takřka všechny české ekologické organizace podpořily výzvu „Ochrana klimatu není...

Osm odstavců o klimatické změně

Stav vědeckého poznání o klimatické změně a role Česka – osm odstavců pro každého. Krátké shrnutí všech doposud známých faktů o klimatické změně...

Společné mezinárodní prohlášení meteorologických institucí o globálním klimatu

Mezinárodní seskupení 33 meteorologických a klimatických společností a institucí u příležitosti Dne Země vydalo Společné prohlášení o...

Uhlíková stopa - kalkulačka

Spočítejte uhlíkovou stopu své domácnosti na www.uhlikovastopa.cz Bezplatná uhlíková kalkulačka vám umožní odhadnout emise skleníkových...

Změna klimatu, dopady a zranitelnost v Evropě 2016

Nová zpráva Evropské agentury pro životní prostředí, která informuje o dopadech klimatické změny na evropský region. Změna klimatu,...

Vláda schválila Národní akční plán adaptace na změnu klimatu

Národní akční plán adaptace na změnu klimatu rozpracovává Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR, schválenou vládou v říjnu...

František Marčík a Klára Sutlovičová: Bude Pařížská konference o ochraně klimatu průlomová?

V každém případě. Klimatické podmínky na Zemi se mění nebývalým tempem. Na vině je naše dlouhodobá závislost na fosilních palivech. Jejich...

Marshallovy ostrovy zvažují zastavení registrace vrtných plošin

Marshallovy ostrovy, jedno z nejohroženějších míst v důsledku změny klimatu, chtějí prosadit snížení světové produkce emisí lodního průmyslu a...

Stanovisko Klimatické koalice k problematice územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí

S vážným znepokojením sledujeme nové snahy o prolomení územních ekologických limitů těžby na velkolomech Bílina a ČSA v Severočeské hnědouhelné...

Dánsko dosáhlo světového rekordu ve využívání větrné energie

autor: Rudolf Přecechtěl copyright: Arkona s.r.o. Dánsko je v rámci EU jednou z nejaktivnější zemí prosazujících obnovitelné zdroje energie. V...