Summit klimatických ambicí chce urychlit klimatická opatření, nevládní organizace volají po rychlém konci fosilních paliv

Summit klimatických ambicí chce urychlit klimatická opatření, nevládní organizace volají po rychlém konci fosilních paliv

Svět nedělá dost a rychle míří ke klimatickému rozvratu, Climate Ambition Summit 2023 [1] chce proto přinést rychlejší klimatickou akci. Za Česko se zvažuje účast prezidenta Petra Pavla. Nevládní organizace po celém světě ale varují, že místo...

Veřejnost chce vyšší cíle v ochraně klimatu, ukazuje vyhodnocení konzultace MPO k nové klimaticko-energetické strategii

Ministerstvo průmyslu a obchodu tento týden zveřejnilo vyhodnocení [1] veřejné konzultace k Vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu...

Sázení není samospásné, je třeba především chránit stávající stromy a lesy, upozorňují organizace Klimatické koalice

V posledních letech populární výsadby stromů jsou často prezentovány jako účinné řešení klimatické krize. Na tento vývoj reaguje nově vydaná...

Česko neodešle energeticko-klimatický plán včas

V pátek 30. června mají všechny členské státy Evropské unie odeslat návrh revize Národního energeticko-klimatického plánu (NECP) Evropské komisi. Ve...

Česko má nyní možnost pomoci omezit deforestaci ve světě, Týden pro klima 2023 proto začíná smutečním pochodem pařezů

Týden pro klima 2023 dnes začíná happeningem s názvem Requiem za oběti odlesňování. Cílem smutečního průvodu pařezů s očima je Ministerstvo...

Lidé si ve veřejné konzultaci řekli o vyšší klimatický cíl ČR pro rok 2030 a o závazek klimatické neutrality, MŽP by mělo reagovat

Veřejnost projevila zájem navýšit klimatický cíl ČR pro rok 2030 alespoň na 65 % a přijmout závazek klimatické neutrality ČR nejpozději do roku...

Veřejná konzultace nové klimatické a energetické strategie Česka vázne, Greenpeace ČR nabízí nástroj pro připomínkování veřejnosti

Tisková zpráva Centra pro dopravu a energetiku, Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Calla, Zeleného kruhu a Klimatické koalice   23. května 2023 -...

Ekologické organizace se setkaly s prezidentem Petrem Pavlem. Shodli se na významu klimatických témat a možnostech spolupráce

Díky společnému setkání při příležitosti Dne Země se po 20 letech znovu otevírá společný dialog mezi ekologickými nevládními organizacemi a...

Evropský parlament dnes přijal první zákon na světě, který chce zastavit odlesňování. Na téma upozorní i letošní Týden pro klima.

Evropský parlament dnes drtivou většinou hlasů schválil nařízení proti odlesňování. [1] Firmy prodávající zboží na trhu EU budou muset prokazovat,...

Hodina Země bude už 25. března 2023: Již přes 100 obcí se zavázalo chránit klima

V sobotu 25. března 2023 proběhne tradiční Hodina Země, celosvětová kampaň na ochranu klimatu. Na hodinu symbolicky zhasnou domácnosti, veřejná...

Vlády musí jednat rychleji, do fosilních paliv proudí více peněz než do klimatických opatření, varují vědci ve zprávě IPCC

Do fosilních paliv stále proudí větší objem finančních prostředků než do klimatických opatření, varuje nová zpráva Mezivládního panelu OSN pro změnu...