fbpx
Automobilky obcházejí zákonnou povinnost zveřejňovat emise CO2 v reklamách

Automobilky obcházejí zákonnou povinnost zveřejňovat emise CO2 v reklamách

Většina reklamních materiálů na auta v ČR a dalších zemích EU nedodržuje zákonnou podmínku zveřejňovat dostatečně čitelné informace o  spotřebě pohonných hmot a emisích CO2. Informace chybí nebo jsou psány velmi malým písmem. Centrum pro dopravu a energetiku se připojilo k dalším deseti organizacím, které po celé Evropě upozorňují na tuto nelegální praxi a vyzývají veřejnost, aby si na ni stěžovala u České obchodní inspekce a Rady pro reklamu.
Směrnice Evropské unie 1999/94/EC určuje, aby propagační materiály obsahovaly informace o spotřebě a produkci CO2.  Tyto informace by měly být “snadno čitelné a neméně nápadné než hlavní část informací”. Český Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (§ 24) pak na základě této směrnice požaduje, aby na propagačních materiálech byly “zřetelně uvedeny údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2“.

„Časopisy a noviny jsou plné automobilových reklam, ale jen na málo z nich je zřetelná zákonem vyžadovaná informace o emisích a spotřebě. Buďto požadovaná informace zcela chybí nebo je velmi často psaná malinkatým písmem, které je mnohem menší než zbytek propagovaných informací. Automobilky tímto nedostatečným informováním svých zákazníků dávají najevo svůj nezájem o snižování škodlivých emisí,“ říká Jiří Jeřábek z Centra pro dopravu a energetiku.

Evropě se každoročně prodá 17 miliónů nových automobilů. Celkem osobní automobily (včetně dodávek) způsobují 16% emisí CO2 v EU a doprava je sektor s největším meziročním nárůstem emisí. Osobní automobily spotřebují asi 35% ropy využívané v Evropě a tudíž snížení jejich spotřeby nepředstavuje pouze příspěvek k ochraně globálního klimatu, ale i
příspěvek ke zvyšování energetické nezávislosti a finanční úsporu pro celé hospodářství.


Vytisknout